• Bine ai venit!

Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti achizitioneaza CONTRACT DE FURNIZARE CARBURANT PE BAZA DE BONURI VALORICE pentru ACCU

Obiectul contractului se referă la produse achiziționate cu caracter de regularitate (combustibil), necesare și obligatorii prin folosirea lor, și vin in complementaritatea atribuțiilor Autorității Contractante. Beneficiile vizate prin buna îndeplinire a Contractului vizează menținerea unor condiții optime de funcționare și utilizare a autovehiculelor și autospecialelor pentru obiectivele administrate de aceasta, precum și o buna și eficientă colaborare între Prestator și Beneficiar, pe toată perioada de valabilitate a contractului.

Beneficiar: Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane
Descriere: Obiectul acordului - cadru se referă la produse achiziționate cu caracter de regularitate (combustibil), necesare și obligatorii prin folosirea lor, și vin in complementaritatea atribuțiilor Autorității Contractante. Beneficiile vizate prin buna îndeplinire a Contractului vizează menținerea unor condiții optime de funcționare și utilizare a autovehiculelor și autospecialelor pentru obiectivele administrate de aceasta, precum și o buna și eficientă colaborare între Prestator și Beneficiar, pe toată perioada de valabilitate a contractului. Cantitățile s-au estimate în baza consumului necesar în mod uzual, ținându-se cont și de istoricul anual, de volumul periodic de consum înregistrat. Termenul limită pentru solicitări de clarificări: cu 7 zile înainte de termenul limită de depunere al ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare in a 5-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, printr-un Răspuns Consolidat.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Firma castigatoare: GRUP DE PRODUCATORI PROLEG SLOBOZIA MOARA COOPERATIVA AGRICOLA Slobozia Moara judetul Dambovita

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2021-07-07 11:33:51