• Bine ai venit!

AGENȚIA DE ACHIZIȚII PUBLICE TIMIȘOARA S.R.L. achizitioneaza Achizitia în sistem centralizat de articole de birotica, produse de papetarie si furnituri de birou

Obiectivul Acordului-Cadru centralizat este de a asigura, în numele si pentru Utilizatorii acordului-cadru, produsele de papetarie si birotica, descrise conform cerintelor mentionate în Caietul de sarcini, precum si livrarea acestora la adresele indicate de catre fiecare Utilizator, conform nevoilor acestora si în limita bugetului alocat cu aceasta destinatie. Utilizatori = beneficiari ai acordului-cadru centralizat mentionati în Anexa 2 la Caietul de sarcini care vor încheia contractele subsecvente în baza acordului-cadru centralizat si a anexelor acestuia încheiat de UCA în numele si pentru acestia. Valoarea estimata a celui mai mare Contract Subsecvent este: 352.978,68 LEI, fara TVA si se raporteaza la o perioada de 6 luni. Valoarea maxima estimata a achizitiei reprezinta valoarea maxima totala a Acordului Cadru centralizat care rezulta din aceasta procedura pentru întreaga sa durata. Valoarea minima estimata a achizitiei reprezinta valoarea minima a Acordului Cadru centralizat care rezulta din aceasta procedura pentru întreaga sa durata. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate în considerare. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, în cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Beneficiar: Timisoara, Jud. Timis
Descriere: In contextul rolului si atributiilor pe care le are Autoritatea Contractanta, având in vedere ca articolele de birotica, produse de papetarie si furnituri de birou sunt incluse in categoria produselor care pot fi achizitionate in sistem centralizat, Autoritatea Contractanta deruleaza aceasta procedura de atribuire în scopul semnarii unui Acord Cadru Centralizat pentru articole de birotica, produse de papetarie si furnituri de birou, care va fi utilizat de Utilizatori (beneficiari directi ai produselor), în urma finalizarii procedurii de atribuire. Obiectivul semnarii Acordului Cadru Centralizat este stabilirea termenilor si conditiilor, precum si a preturilor unitare in vederea crearii cadrului ce permite Utilizatorilor Acordului Cadru centralizat sa atribuie Contracte Subsecvente în nume propriu, în functie de necesitatile lor concrete. Detalii complete privind produsele se regasesc în Sectiunea - Caiet de Sarcini si anexele sale, parte integranta din documentatia de atribuire. Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP, în vigoare la momentul initierii modificarii.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: B.N.BUSINESS S.R.L. Arad judetul Arad

Pret: 241205.10 Lei

Data acordare: 2023-03-18 17:00:39