• Bine ai venit!

AGENTIA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, ATRAGERE DE INVESTITII SI PROMOVARE A EXPORTULUI CLUJ NAPOCA achizitioneaza Achizitie de echipamente informatice si licente software pentru POC 141523

Achizitionarea de echipamente informatice si licente software, necesare echipei de proiect pentru desfa urarea activitatilor in cadrul proiectului aprobat de AM POC "Sprijin financiar pentru lmm-urile afectate de COVID 19 prin intermediul sistemului informatic integrat - IMMRECOVER" cod proiect 1414523, beneficiar Agentia pentru lntreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de lnvestitii si Promovare a Exportului Cluj Napoca, care ca obiectiv general al proiectului ii reprezinta sustinerea IMM-urilor afectate de COVID-19 si vizeaza continuarea activitatii lor in urmatoarea perioada luand in considerare riscurile de recesiune economica. Scopul proiectului este in linie cu Obiectivul Specific OS 3.1 (consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 si cu Actiunea 3.1.1. - sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID -19) confom caietului de sarcini .Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate de operatorii economici interesati in termenul prevazut mai sus, cu o zi inainte fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Cluj Napoca
Descriere: (natura si cantitatea lucrariior, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Achizitionarea de echipamente informatice i licente software , necesare echipei de proiect pentru desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului aprobat de AM POC"Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de COVID-19 prin intermediul sistemului informatic integrat - IMMRECOVER, cod 1414523, beneficiar Agentia pentru lntreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de lnvestitii Si Promovare a Exportului Cluj Napoca, obiectivul general al proiectului il reprezinta sustinerea IMM-urilor afectate de COVID 19 si vizeaza continuarea activitatilor in urmatoarea perioada, luand in considerare riscurile de recesiune economica. Scopul proiectului este in linie cu Obiectivul Specific OS 3.1 - consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID19 si cu Actiunea 3.1.1. -sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID 19", conform caietului de sarcini.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: ROMANIAN INTEGRATED TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS Tamasi judetul Ilfov

Pret: 57525.00 Lei

Data acordare: 2021-07-01 18:38:47