• Bine ai venit!

AGENTIA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, ATRAGERE DE INVESTITII SI PROMOVARE A EXPORTULUI CLUJ NAPOCA achizitioneaza Achizitie : telefoane mobile smartphone, necesare echipei de proiect pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectului,,Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de pandemia de Covid-19 prin intermediul sistemului informatic integrat – IMMREC

Achiziționarea de telefoane mobile smartphone, necesare echipei de proiect pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectului aprobat de AM POC “Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de COVID-19 prin intermediul sistemului informatic integrat-IMMRECOVER”,cod 1414523, beneficiar Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara,ce are ca obiectiv general al proiectului îl reprezintă susținerea IMM-urilor afectate de COVID-19 și vizează continuarea activității lor în următoarea perioadă luând în considerare riscurile de recesiune economică. Scopul proiectului este în linie cu Obiectivul Specific OS 3.1. (consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 și cu Acțiunea 3.1.1. (sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19).Proiectul constituie o premisă solidă pentru contracararea efectelor negative ale ajustărilor structurale generate de criza sanitară și pentru îmbunătățirea statutului economic al întreprinderilor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial prin deciziile autorităților publice competente. Trebuie subliniat faptul că, produsele care fac obiectul achizițieisunt incluse în Anexa 2 a contractului de finanțare nr.9731/07.10.2020: Activitatea 1. Activități specifice managementului de proiectCategorie cheltuială eligibilă:- cheltuieli cu achiziția de active necorporale, și Activitatea 4. Inscrierea, evaluarea, contractarea si finantarea beneficiarilor selectati in cadrul proiectului, Subcategoria 4.1Inscrierea, evaluarea, contractarea si finantarea beneficiarilor selectati in cadrul masurilor Microgranturi si Granturi pentru capital de lucru, Categorie cheltuială eligibilă - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile,; contract încheiat între AM POC și Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului. În caietul de sarcini, anexat prezentei strategii, sunt prezentate motivele care justifică decizia de achiziție a produselor și detaliile tehnice.

Beneficiar: Cluj Napoca
Descriere: Achiziționarea de telefoane mobile smartphone, necesare echipei de proiect pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectului aprobat de AM POC “Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de COVID-19 prin intermediul sistemului informatic integrat-IMMRECOVER”,cod 1414523, beneficiar Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara,ce are ca obiectiv general al proiectului îl reprezintă susținerea IMM-urilor afectate de COVID-19 și vizează continuarea activității lor în următoarea perioadă luând în considerare riscurile de recesiune economică. Scopul proiectului este în linie cu Obiectivul Specific OS 3.1. (consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 și cu Acțiunea 3.1.1. (sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19).Proiectul constituie o premisă solidă pentru contracararea efectelor negative ale ajustărilor structurale generate de criza sanitară și pentru îmbunătățirea statutului economic al întreprinderilor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial prin deciziile autorităților publice competente. Trebuie subliniat faptul că, produsele care fac obiectul achizițieisunt incluse în Anexa 2 a contractului de finanțare nr.9731/07.10.2020: Activitatea 1. Activități specifice managementului de proiectCategorie cheltuială eligibilă:- cheltuieli cu achiziția de active necorporale, și Activitatea 4. Inscrierea, evaluarea, contractarea si finantarea beneficiarilor selectati in cadrul proiectului, Subcategoria 4.1Inscrierea, evaluarea, contractarea si finantarea beneficiarilor selectati in cadrul masurilor Microgranturi si Granturi pentru capital de lucru, Categorie cheltuială eligibilă - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile,; contract încheiat între AM POC și Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: UNION CO Cluj-Napoca judetul Cluj

Pret: 14875.00 Lei

Data acordare: 2021-07-01 18:35:47