• Bine ai venit!

C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ achizitioneaza Modernizare trecere la nivel cu calea ferata km 63+406, linia CF 421, cu instalare de semnale luminoase si acustice, strada Lucian Blaga, Municipiul Bistrita-OB. 2: Inlocuire indicatoare IR existente, cu instalatie SAT la trecerea la nivel, km 63+406

Lucrarile privind obiectivul „Modernizare trecere la nivel cu calea ferata km 63+406, linia CF 421, cu instalare de semnale luminoase si acustice, strada Lucian Blaga, Municipiul Bistrita OB. 2: Inlocuire indicatoare IR existente, cu instalatie SAT la trecerea la nivel, km 63+406, linia CF 421, intre statiile Bistrita Nord – Bistrita Bargaului” se vor executa conform prevederilor proiectului tehnic atasat prezentei documentatii, aceste lucrari fiind detaliate in caietul de sarcini -documentatia nr. 300/2018. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire pana in a 8-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, art. 173 alin. (2) coroborate cu art. 108 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016, entitatea contractanta va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati tuturor solicitarilor de carificare/informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În baza prevederilor art. 29 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, entitatea contractantă va raspunde doar la solicitarile de clarificări adresate de operatorii economici pana la termenul -limita stabilit anterior. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa. Corespondenta care contine solicitarile de clarificari la prezenta documentatie adresate de catre operatorii economici interesati si raspunsul consolidat la respectivele solicitari de clarificari oferit de entitatea contractanta, se va face doar prin intermediul interfetei SEAP.

Beneficiar: km 63+406, linia CF 421, intre statiile Bistrita Nord – Bistrita Bargaului
Descriere: Trecerea la nivel cu calea ferata de la km 63+406 este situata la intersectia liniei CF 421 Saratel – Bistrita Bargaului cu strada Lucian Blaga din Bistrita. Pasajul este semnalizat cu indicatoare rutiere de prioritate (IR). Viteza de circulatie a trenurilor este de 50 km/h, in zona pasajului fiind limitata la 15 km/h. In scopul cresterii gradului de siguranta, atat pentru circulatia feroviara cat si pentru cea rutiera, este necesara inlocuirea indicatoarelor rutiere de prioritate, IR existente cu instalatie de semnalizare de tip SAT. Realizarea cerintelor se mai sus implica executarea lucrarilor de: • Montare a instalatiei SAT la km 63+406 CFR, care constau in: - Montarea semnalelor de avarie, ale semnalelor de avertizare rutiera pe amplasamentul stabilit, pozarea cablurilor. - Pozarea, montarea si conectarea cablului nou, de la dulapul DTN-SAT la biroul de mișcare al statiei Bistrita Nord. - Efectuarea verificarilor si masuratorilor de gabarit la dulapuri și semnale. - Efectuarea controlului si comenzii instalatiei SAT in instalatia CED din statia Bistrita Nord. - Efectuarea probelor de functionare, concordanta si SC, darea in exploatare. - Demontarea echipamentelor care nu se refolosesc si transportul acestora in statia Bistrita Nord. - Modificarea instalatiei interioare pentru comanda si controlul instalatiei SAT pe pupitrul de comanda domino • Modificare si adaptare a instalatiilor din statia Bistrita Nord: - Modificarea instalatiilor interioare din statia Bistrita Nord, pentru comanda si controlul instalatiei SAT de la km 63+406 - Efectuarea probelor de buns functionare, concordanta si SC cu instalatiile modificate, darea in exploatare. - Demontarea echipamentelor care nu se refolosesc si transportul acestora in statia Bistrita Nord. Durata de executie a lucrarii este de 2 luni calendaristice si va fi calculata de la data predarii-primirii amplasamentului; perioada de garantie pentru lucrarea executata este de 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Durata contractului incepe de la data insusirii contractului de catre ambele parti contractante si decurge pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor executate pe baza proiectului insusit de executant.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Firma castigatoare: Metabet CF S.A. Pitesti judetul Arges

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2021-07-09 09:46:30