• Bine ai venit!

C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ achizitioneaza Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente si directe-Linia 100 Orsova linia II dir. Cap Y km 388+200-388+400

Traversele lemn speciale pentru aparatele de cale S2, S4, S6, S8, S10 cat si traversele lemn normale si traversele beton aflate pe panourile adiacente aparatelor de cale sunt necorespunzatoare in procent mare, iar prisma de piatra sparta, atat pe lungimea aparatelor de cale cai si a panourilor adiacente, este foarte colmatata. Din cauza starii necorespunzatoare a traverselor si a prismei de piatra sparta colmatata a fost introdusa restrictia de viteza pe linia II directa statia Orsova, de 30 km/h pe distanta km 388+200-388+550. Pentru ridicarea restrictiei de viteza , remedierea defectelor existente, reparatia intregului capat Y al statiei Orsova au fost programate lucrari de inlocuire traverse lemn normale, traverse lemn speciale pentru aparate cale, traverse beton, inlocuiri JIL-uri, cat si realizarea stratului de repartitie din balast pe zona aparatelor de cale si a panourilor de cale adiacente. Astfel pentru punerea in siguranta a aparatelor de cale, a caii, in capatul Y al statiei Orsova, astfel incat viteza de circulatie sa fie cea stabilita, se impune realizarea lucrarii Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente si directe-Linia 100 Statia Orsova linia II dir. Cap Y km 388+200-388+400”. Lucrarea consta in scoaterea din cale S6, S4, S2 si S8, demontare linii tip 65 pe traverse beton, repezentand panourile de la calcai S6, varf S2 pana la trecerea la nivel din capatul Y al statiei; demontare linii tip 65 pe traverse lemn, reprezentand panoul dintre S6 si S4; demontare linii tip 49 pe traverse beton, reprezentand panoul dintre S4-S8 la calcai S4 pe abatere; realizare strat de reparatie din balast pe toata suprafata pe care au fost scoase panourile de cale ferata, inclusiv aparatele de cale, mentionate anterior; introducerea aparatelor de cale S2, S4, S6, S8 la care au fost inlocuite traversele lemn speciale cu traverse speciale aparate cale-noi; au fost inlocuite JIL-urile la S2, S4 si S6 si inlocuirea macazului tip 49 300 1:9 dr af la S8; introducerea in cale a panourilor adiacente, cu inlocuirea traverselor lemn noi pe panoul dintre S4-S6, la vf. S2, la JIL vf. S2, panou S4-S8; inlocuirea a 2 buc. Jil-uri tip 65 la vf. S2; inlocuire traverse beton T17 la varf S2; inlocuire traverse lemn normale pe panoul dintre S8-S10 si pe curba dupa S6 la linia 3; inlocuirea setului de traverse speciale ap. cale la S10 tip 49; inlocuire traverse beton T17 pe curba dupa S6, la linia 3; refacere canal cabluri aflat pe partea stanga a cf in sensul cresterii kilometrajului, pe lungimea cuprinsa intre km 388+165-km 388+380=215 m; descarcare piatra sparta; buraje tehnologice. Realizarea lucrarilor se va face in conformitate cu procesele tehnologice stabilite in caietul de sarcini si trebuie sa indeplineasca conditiile de siguranta a circulatiei feroviare impuse prin regulamente, instructiuni si norme de specialitate ale CNCF CFR SA privind circulatia trenurilor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire pâna în a 15-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 9-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă.

Beneficiar: Linia 100 statia Orsova linia II dir. Cap Y km 388+200-388+400
Descriere: Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente si directe-Linia 100 Statia Orsova linia II dir. Cap Y km 388+200-388+400
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII CAI FERATE Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 798135.78 Lei

Data acordare: 2021-07-22 08:21:45