• Bine ai venit!

Compania de Apa Arad S.A. achizitioneaza Achizitionare substante tratare apa potabila

Achiziţionarea de substante tratare apa potabila, conform caietului de sarcini anexat Cantitatile minime si maxime stabilite de autoritatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi achizitionate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitati pentru fiecare lot in parte. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 (fara capete). Nota: Entitatea contractanta va raspunde numai la solicitarile transmise cu respectarea acestui termen. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 4-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: Raza judetului Arad
Descriere: Hipoclorit de sodiu - Container IBC ADR de 1000 L Valoare maxima cel mai mare contract subsecvent: 59.500 lei fara TVA Valoare maxima acord cadru: 255.000 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante, pentru fiecare lot in parte. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: Raza judetului Arad
Descriere: Clor lichid - Container 800 l respectiv 900 kg Clor lichid - Butelie de 40 l respectiv 50 kg Valoare maxima cel mai mare contract subsecvent: 13.930 lei fara TVA Valoare maxima acord cadru: 57.700 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante, pentru fiecare lot in parte. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Lotul 3.
Beneficiar: Locatia indicata de entitatea contractanta in caietul de sarcini.
Descriere: Permanganat de Potasiu - Cutie 25 kg Valoare maxima cel mai mare contract subsecvent: 15.750 lei fara TVA Valoare maxima acord cadru: 63.000 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante, pentru fiecare lot in parte. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Lotul 4.
Beneficiar: Locatia indicata de entitatea contractanta in caietul de sarcini.
Descriere: Clorura ferica - Recipient IBC ADR de 1000 L Valoare maxima cel mai mare contract subsecvent: 9.540 lei fara TVA Valoare maxima acord cadru: 42.400 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante, pentru fiecare lot in parte. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Lotul 5.
Beneficiar: Locatia indicata de entitatea contractanta in caietul de sarcini.
Descriere: Solutie de Sulfat de aluminiu 40% - Recipient IBC ADR de 1 mc Solutie de Sulfat de aluminiu 30% - Recipient IBC ADR de 1 mc Sulfat de aluminiu – granule - Sac 25 kg Valoare maxima cel mai mare contract subsecvent: 59.575 lei fara TVA Valoare maxima acord cadru: 258.300 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante, pentru fiecare lot in parte. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Lotul 6.
Beneficiar: Locatia indicata de entitatea contractanta in caietul de sarcini.
Descriere: Policlorura de aluminiu - Bidon 50 L Valoare maxima cel mai mare contract subsecvent: 1.500 lei fara TVA Valoare maxima acord cadru: 6.000 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta pentru produsele solicitate sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante, pentru fiecare lot in parte. In cazul in care pe parcursul derularii contractului subsecvent este necesara majorarea / micsorarea unor cantitati pentru produsele solicitate, modificarea se va realiza prin aplicarea directa a clauzelor contractului in temeiul art. 236 din Legea 99/2016, pana la concurenta valorii totale a contractului subsecvent cu respectarea preturilor unitare.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit