• Bine ai venit!

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A. achizitioneaza Furnizare autoturism plug-in hybrid pentru Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.

Obiectul contractului consta in achizitionarea unui autoturism plug-in hybrid pentru Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. conform Documentației de atribuire. NOTA: Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel : - in cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 4 zile.

Beneficiar: Compania Municipală Parking
Descriere: Achizitionarea unui autoturism plug-in hybrid pentru Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. conform Documentației de atribuire.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Firma castigatoare: OVI CONSTRUCTION&REAL ESTATE Dragomiresti-Vale judetul Ilfov

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-09-11 15:58:26