• Bine ai venit!

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. achizitioneaza Lucrari de executie pentru amenajare sens giratoriu pe DN 6 km 17+050 la intersectia cu str. Garoafei

Lucrari de executie pentru amenajare sens giratoriu pe DN 6 km 17+050 la intersectia cu str. Garoafei – CPV 45233128-2 A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste unul sau doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Raspunsurile vor fi incarcate si publicate, in mod consolidat, in SEAP, dupa cum urmeaza: - termen-limita de raspuns este in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea Documentatiei de Atribuire si ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA. D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (www.e-licitatie.ro).

Beneficiar: DN 6 km 17+050 la intersectia cu str. Garoafei
Descriere: Lucrari de executie pentru amenajare sens giratoriu pe DN 6 km 17+050 la intersectia cu str. Garoafei, conform cerintelor din documentatia tehnica si din Caietul de sarcini.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: DUAL GENERAL CONSTRUCT SRL Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 953562.82 Lei

Data acordare: 2021-07-22 09:28:40