• Bine ai venit!

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA achizitioneaza Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna” Valoarea estimata este de 94.321.620,59 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 92.236.047,68 lei, din care: subcap. 4.1 Lucrari constructii si instalatii – 66.468.586,98 lei; subcap. 4.1.1 Arhitectura 20.727.199,00 lei; subcap. 4.1.2 Rezistenta – 35.328.804,04 lei; subcap. 4.1.3 Instalatii – 10.060.329,29 lei; subcap. 4.1.4 Lucrari conform expertiza tehnica –352.254,65 lei. - Cap. 4.2 - Montaj utilaje – 3.050.510,70 lei, din care: subcap. 4.2.1 Montaj utilaje echipamente in spatii tehnice – 226.360,48 lei; subcap. 4.2.2 Montaj utilaje si echipamente in bazine – 2.824.150,22 lei. - Cap. 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj – 20.415.700,00 lei; - Cap. 4.5 – Dotari – 2.301.250,00 lei; - Cap. 5 – Alte cheltuieli: 2.085.572,91 lei din care: subcap. 5.1 Organizare de santier – 2.085.572,91 lei; subcap. 5.1.1 Organizare de santier – 1.737.977,42 lei; subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizare de santier – 347.595,49 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna
Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: MIS GRUP Anies judetul Bistrita-Nasaud

Pret: 84680681.19 Lei

Data acordare: 2023-03-18 19:00:39