• Bine ai venit!

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA achizitioneaza Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii care se realizeaza pe baza

Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii care se realizeaza pe baza proiectului tip - “Construire Cresa medie”: “Construire Cresa, Bdul. Eroilor, nr. 26-28, punctul “Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, Municipiul Pitesti, judetul Arges” – combustibil gazos Valoarea estimata este de 11.736.107,21 lei, fara TVA, compusa din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica – 160.544,56 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza – 11.348.990,32 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli – 226.572,33 lei; Subcapitolul 5.1. - Orgnizare de santier – 226.572,33 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Bdul. Eroilor, nr. 26-28, punctul “Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, Municipiul Pitesti
Descriere: Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii care se realizeaza pe baza proiectului tip - “Construire Cresa medie”: “Construire Cresa, Bdul. Eroilor, nr. 26-28, punctul “Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, Municipiul Pitesti, judetul Arges” – combustibil gazos
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: OVI ARCHITECTURE & ENGINEERING Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 11348678.33 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:44:18