• Bine ai venit!

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. achizitioneaza Sistem Transport Coală

Achiziția unui SISTEM TRANSPORT COALA, prin încheierea unui contract de furnizare având ca obiect achiziţionarea, instalarea, punerea în funcţiune şi testarea echipamentului, cu respectarea tuturor condițiilor minimale prevăzute în cadrul caietului de sarcini. De asemenea, prețul contractului de achiziţie va include şi instruirea operatorilor care vor lucra pe echipament. Valabilitatea contractului: pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, respectiv maxim 7 luni. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari. Raspunsul va fi transmis in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub)

Beneficiar: Livrarea echipamentului se face la sediul beneficiarului in Bucuresti, Bvd Iuliu Maniu 244D, sector 6, București.
Descriere: Descrierea si specificatiile tehnice se regasesc in Caietul de sarcini aferent prezentei documentatii de atribuire a unui SISTEM TRANSPORT COALA, consta in livrarea inclusiv instalarea, testarea, punerea în functțune și instruirea la sediul autorității contractante a minim 2 utilizatori pentru o perioada de minim 2 zile. Instruirea va avea loc la locația unde este instalat sistemul si va fi consemnata in cadrul unui proces verbal de instruire. Aceasta activitate va fi inclusa in pretul ofertat, si va fi consemnata in procesul verbal de receptie si punere in functiune semnat de ambele parti contractante. Achiziția se va efectua in conformitate cu prevederile CAIETULUI DE SARCINI.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: PRIMATEHNIC SERVICE Caldararu judetul Ilfov

Pret: 628930.00 Lei

Data acordare: 2023-09-19 11:04:46