• Bine ai venit!

COMUNA DRAGALINA achizitioneaza Execuție lucrări obiectiv “Infiintare parc fotovoltaic, in vederea producerii de energie din surse regenerabile pentru consum propriu, la nivelul Comunei Dragalina, judetul Calarasi”

Scopul investitiei il reprezinta construirea a 9 centrale fotovoltaice ce urmează a fi amplasate pe terenuri și pe acoperisurile unor clădiri aflate în administrarea UAT PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA, județul CĂLĂRAȘI, dupa cum urmeaza: 1. Primaria Dragalina 2. Dispensar Dragalina 3. Centru Cultural Dragalina 4. Teren alimentare iluminat public 5. Vestiar – stadion Dragalina 6. Camin Cultural Drajna 7. Statie epurare Drajna 8. Gospodarie apa Drajna 9. Gospodarie apa Constantin Brâncoveanu In cadrul proiectului este prevazută realizarea a 9 centrale fotovoltaice in comuna DRAGALINA, județul CĂLĂRAȘI, formate din panouri fotovoltaice, invertoare, structuri de sustinere a panourilor, aparatura de comutatie, reteaua electrica interna de racordare intre panouri si invertoare, reteaua electrica de conectare a acestora la rețeaua electrică a amplasamentelor și la rețeaua publică. Scopul proiectului este de a asigura independența alimentării cu energie electrică a amplasamentelor precizate mai sus. Puterea instalata va fi de 427,15 kWp, cu o productie anuala estimata de 372,15 MWh/an. CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ STABILITĂ: LUCRARI DE IMPORTANTA NORMALĂ (C) in conformitate cu HG 766/1997. Durata de execuție a lucrărilor, punerea în funcțiune, perioada aferentă efectuării testelor, precum și perioada necesară încheierii Procesului-verbal la terminrea lucrărilor, este de 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu poate depăși termenul limită de 15 decembrie 2023. La momentul lansarii procedurii, avizele/acordurile necesare au fost obtinute, iar Autorizatia de Construire este in curs de eliberare pentru amplasamentele pentru care sunt prevazute centrale construite la sol. Pentru amplasamentele care au solutia constructiva pe acoperisul cladirii lucrările se încadrează, conform Legii 50/1991 republicată, la excepții privind Autorizarea de Construire. Se estimeaza ca la data atribuirii si semnarii contractului de achizitie publica, Autorizatia de construire va fi eliberata si pusa la dispozitia contractorului. Durata contractului si planificarea activitatilor sunt descrise in Caietul de sarcini. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 In conformitate cu prev. OUG 45/2018, termenul in care Autoritatea Contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

Beneficiar: Comuna Dragalina, jud Calarasi
Descriere: Scopul investitiei il reprezinta construirea a 9 centrale fotovoltaice ce urmează a fi amplasate pe terenuri și pe acoperisurile unor clădiri aflate în administrarea UAT PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA, județul CĂLĂRAȘI, dupa cum urmeaza: 1. Primaria Dragalina- pe acoperișul clădirii - Puterea (kWp) 16,5 2. Dispensar Dragalina- pe acoperișul clădirii - Puterea (kWp) 14 3. Centru Cultural Dragalina- pe acoperișul clădirii - Puterea (kWp) 8,8 4. Teren alimentare iluminat public-la sol - Puterea (kWp) 319 5. Vestiar – stadion Dragalina- pe acoperișul clădirii - Puterea (kWp) 2,7 6. Camin Cultural Drajna- pe acoperișul clădirii - Puterea (kWp) 6,75 7. Statie epurare Drajna-la sol - Puterea (kWp) 4,4 8. Gospodarie apa Drajna-la sol - Puterea (kWp) 22 9. Gospodarie apa Constantin Brâncoveanu-la sol - Puterea (kWp) 33 Puterea instalata va fi de 427,15 kWp, cu o productie anuala estimata de 372,15 MWh/an. Durata de execuție a lucrărilor, punerea în funcțiune, perioada aferentă efectuării testelor, precum și perioada necesară încheierii Procesului-verbal la terminrea lucrărilor, este de 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu poate depăși termenul limită de 15 decembrie 2023. Cerintele tehnice detaliate si planificarea se regasesc in documentatia de atribuire. Categoria “Cheltuieli diverse si neprevazute” reprezintacheltuielile incluse in structura devizului general al obiectivului de Investitii, potrivit legislatiei in vigoare la data aprobarii indicatorilor tehnico economici ai investitiei si nu sunt cuprinse in valoarea estimata a procedurii. Aceasta categorie de cheltuieli se va accesa in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea 98/2016.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: PLUS ELECTRIC & LIGHTING Craiova judetul Dolj

Pret: 2587731.78 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:30:58