• Bine ai venit!

COMUNA POIENARII BURCHII achizitioneaza Concesionarea prin delegare de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Poienarii Burchii

Concesionarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan în comuna Poienarii Burchii se realizeaza prin instituirea de norme privind capturarea, transportul, ingrijirea si eutanasierea animalelor fara stapan care sufera de boli incurabile constatate de medicul veterinar. Serviciul public de gestionare a animalelor fara stapan va asigura protectia acestora conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza. Serviciul public de gestionare a animalelor fara stapan va realiza urmatoarele: a) asigurarea unui adapost corespunzator cerintelor legislative in vigoare (teren si cladiri); b) capturarea cainilor fara stapan aflati pe domeniul public al Comunei Poienarii Burchii, pe baza reclamatiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice , a actiunilor de verificare efectuate si autosesizarii; c) transportul cainilor capturati in adapostul special amenajat; d) preluarea, identificarea, inregistrarea, consultarea, trierea si tratarea cainilor fara stapan adusi la adapost se va realiza intr-un spatiu destinat acestei activitati unde se vor desfasura activitatile de deparazitare, vaccinare, sterilizare si inregistrarea lor intr-o evidenta unica. Identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan se va realiza exclusiv cu medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii; e) cazarea, hranirea, ingrijirea, examinarea clinica, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si controlul bolilor cainilor in adapost, cu respectarea normelor si masurilor sanitar–veterinare in vigoare; f) asigurarea adaposturilor temporare pentru caini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar; g) adoptia sau adoptia la distanta si revendicarea cainilor; h) eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici sau incurabili ori care nu au fost revendicati sau adoptati in conditiile si in termenele stabilite prin legislatia in vigoare. Reducerea numarului cainilor fara stapan trebuie sa se faca conform masurilor legislative si/sau administrative, prin metode care nu cauzeaza dureri, suferinte sau temeri evitabile; i) neutralizarea cadavrelor de animale si a deseurilor organice colectate si asigurarea conditiilor prevazute de normele legale pentru depozitarea cadavrelor de animale pana la transportarea lor in vederea incinerarii; j) asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate autorizata; k) efectuarea dezinfectiilor si dezinsectiilor atat in adapost cat si in mijloacele de transport; l) completarea documentelor cerute de legislatia in vigoare, precum si a proceselor verbale privind activitatea zilnica. m) intocmirea situatiilor de plata; n) estimarea populatiei canine si a ratei de inlocuire; o) programe de informare, educatie si responsabilizare a cetatenilor;

Beneficiar: Localitati apartinatoare ale Comunei Poienarii Burchii, Jud Prahova
Descriere: Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân Poienarii Burchii se realizeaza prin instituirea de norme privind transportul, ingrijirea si eutanasierea animalelor fara stăpân, care prezintă un grad ridicat de pericol social, conform Regulamentului. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân Poienarii Burchii va asigura protectia cainilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetatenilor comunei. Obiectivele pe care trebuie sa le atinga Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân Poienarii Burchii sunt urmatoarele: a) satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatilor locale; b) continuitatea serviciului; c) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate; d) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii bazei de gestionare a cainilor fara stapani; e) protectia si conservarea mediului natural ; f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica. g) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor h) dezvoltarea durabila a serviciilor h) protectia animalelor, cu evidentierea masurilor de protectie pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programele prevăzute de legislația în vigoare. Contractul de delegare urrnăreşte atingerea următoarelor obiective: - imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; - dezvoltarea durabila a serviciilor; - protectia cetatenilor, animalelor, apei, solului etc. de insecte si rozatoare care sunt cei mai mari purtatori de micro-organisme vii care au efect negativ asupra sanatatii omului; - protectia mediului inconjurator. Valoarea estimată a contractului este: 270.000 RON suma rezultata din cumularea unei valori de 500 lei exclusiv TVA / câine pentru toti cei cinci ani, luându-se în calcul un volum de 50 câini pe ani.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: VETMEDAN SRL Suraia judetul Vrancea

Pret: 125000.00 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:50:33