• Bine ai venit!

Curtea de Conturi a Romaniei achizitioneaza Contract de furnizare echipamente IT (ultrabook, sisteme all-in-one, monitor 27’’, tablete cu stilou și husă) pentru proiectul “Asistență Tehnică - Suport pentru Autoritatea de Audit pentru Programul Interr

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de echipamente IT (ultrabook, sisteme all-in-one, monitor 27’’, tablete cu stilouri și huse) pentru proiectul “Asistență Tehnică - Suport pentru Autoritatea de Audit pentru Programul Interreg V - A România – Ungaria”- cod proiect ROHU-461. Achiziția va fi derulată integral prin mijloace electronice, într-o singură etapă. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 din Anexa la H.G. nr 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiar: Sediul Curtii de Conturi a Romaniei - Autoritatea de Audit
Descriere: Obiectul contractului îl constituie furnizarea de echipamente IT (ultrabook, sisteme All-In-One, monitor 27'', tablete cu stilou si husa) necesare desfășurării în condiții optime a activității personalului implicat în derularea proiectului ”“Asistență Tehnică - Suport pentru Autoritatea de Audit pentru Programul Interreg V - A România – Ungaria”- cod proiect ROHU-461. Cantitatea solicitată de autoritatea contractantă în caietul de sarcini este de 10 buc. Ultrabook, 9 buc. Sisteme All-in-One, 1 buc. Monitor 27 inch, 13 buc. Tabletă Re-Markable cu stilou și husă și 9 buc. Tabletă cu stilou și husă. Specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă se regăsesc în caietul de sarcini.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Anulat

Firma castigatoare: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-08-31 17:01:08