• Bine ai venit!

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara achizitioneaza Serviciul de asistență tehnică de specialitate prin diriginte de santier pentru proiectul: „Construcții pentru instituții publice – construire clădire în regim de înălțime P+1E. Amplasare firmă pe fațadă conform PUZ aprobat prin HCL 293/2015” – rest

Autoritatea contractantă doreşte să achiziţineze un serviciu de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de santier pentru proiectul: „Construcții pentru instituții publice – construire clădire în regim de înălțime P+1E. Amplasare firmă pe fațadă conform PUZ aprobat prin HCL 293/2015” – rest de executat, amplasată în Timișoara “Ansamblul Iulius Town” deasupra pasajului tronson Inel II de circulație între Calea Aradului și B-dul Antenei cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr. 415402. Clădirea este proprietatea Municipiului Timișoara, fiind dat în administrare Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara prin Hotărărea de Consiliu Local nr. 246/25.06.2020 și Contractul de Dare în Administrare a Bunurilor Proprietate Publică, nr. 17962 din data de 05.08.2020 pentru continuarea lucrărilor de amenajare și compartimentare spațiu pentru sediul Direcției Fiscala a Municipiului Timișoara. Clădirea este nou construită(la roșu) fără amenajări interioare, compartimentare spațiu birouri, instalații electrice, sanitare, încălzire, climatizare, sistem de detecție și semnalizare la incendiu, sistem de efracție și panică, supraveghere video și control acces, și fără branșamente la utilități.

Beneficiar: Timișoara “Ansamblul Iulius Town” deasupra pasajului tronson Inel II de circulație între Calea Aradului și B-dul Antenei
Descriere: Contractarea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizarea lucrarilor de compartimentare spațiu birouri, instalații electrice, sanitare, încălzire, climatizare, sistem de detecție și semnalizare la incendiu, sistem de efracție și panică, supraveghere video și control acces, și branșamente la utilități. Scopul serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul lucrarilor isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale in vigoare, reglementarile tehnice, caietele de sarcini si autorizatia de construire emisa. Având în vedere complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, este necesară achiziţionarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier, serviciu ce se va desfăşura pe toată durata execuţiei lucrării şi pe întreaga perioadă de garanţie a acestora.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: FRANGOMY SOLUTIONS Popesti-Leordeni judetul Ilfov

Pret: 41864.00 Lei

Data acordare: 2021-07-19 10:42:54