• Bine ai venit!

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 achizitioneaza Achiziție servicii de inchiriere si intretinere purificatoare apa racordate la reteaua de apa potabila

Achiziție servicii de inchiriere si intretinere purificatoare apa racordate la reteaua de apa potabila conform cerintelor din caietul de sarcini. Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor 8 zile. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare in a 4-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Sediile si centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, conform anexei 3 a caietului de sarcini.
Descriere: Achiziție servicii de inchiriere si intretinere purificatoare apa racordate la reteaua de apa potabila conform cerintelor din caietul de sarcini. denumire/ UM/ cantitate minima Acord cadru / cantitate maxima Acord cadru / cantitate minima contract subsecvent / cantitate maxima contract subsecvent/ servicii de inchiriere si intretinere purificatoare apa racordate la reteaua de apa potabila /echipament/ 3.984 / 332 /664 / 7
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: LA FANTANA Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 56897.40 Lei

Data acordare: 2023-05-26 08:39:34