• Bine ai venit!

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti achizitioneaza Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN” din dotarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București

„Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN” care nu se mai află în perioada de garanție, prin încheierea unui acord-cadru/lot pe o perioadă de 18 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 18 zile până la data de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi încheiate lunar, în perioada de valabilitate a acordului- cadru, în funcţie de alocaţiile bugetare şi necesităţile unității.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 6 revizii și 9 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 3 revizii și 3 reparații Valoarea totala estimata Valoarea estimata fara TVA : 483.282,00 Moneda: RON Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 162.069,00 LEI pentru numărul maxim de 3 revizii și 3 reparații Cuantumul garanţiei pentru participare – 1.620,69 LEI
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 2.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 2 revizii și 3 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 2 revizii și 2 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 3.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 6 revizii și 9 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 3 revizii și 3 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 4.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 4 revizii și 6 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 2 revizii și 2 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 5.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 14 revizii și 21 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 7 revizii și 7 reparații Valoarea totala estimata Valoarea estimata fara TVA : 974.541,75 Moneda: RON Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 327.122,25 LEI pentru numărul maxim de 7 revizii și 7 reparații Cuantumul garanţiei pentru participare – 3.271,22 LEI
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 6.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 6 revizii și 9 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 3 revizii și 3 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 7.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: - estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 2 revizii și 3 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 2 revizii și 2 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 8.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 2 revizii și 3 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 2 revizii și 2 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 9.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 8 revizii și 12 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 4 revizii și 4 reparații Valoarea totala estimata Valoarea estimata fara TVA : 677.640,00 Moneda: RON Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 227.180,00 LEI pentru numărul maxim de 4 revizii și 4 reparații Cuantumul garanţiei pentru participare – 2.271,80 LEI
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 10.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 14 revizii și 21 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 7 revizii și 7 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 11.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 2 revizii și 3 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 2 revizii și 2 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 12.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 2 revizii și 3 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 2 revizii și 2 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 13.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 12 revizii și 18 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 6 revizii și 6 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 14.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 2 revizii și 3 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 2 revizii și 2 reparații
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 15.
Beneficiar: Sediul prestatorului
Descriere: - estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul: • acordului- cadru: : minim 1 revizie și 1 reparație - maxim 10 revizii și 15 reparații • unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 1 revizie și 1 reparație – maxim 5 revizii și 5 reparații Valoarea totala estimata Valoarea estimata fara TVA : 775.743,75; Moneda: RON Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 260.331,25 LEI pentru numărul maxim de 5 revizii și 5 reparații Cuantumul garanţiei pentru participare – 2.603,31 LEI
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: DANLUC AUTO Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-03-18 19:00:43