• Bine ai venit!

Electrocentrale Bucuresti S.A. achizitioneaza LN4 –TA3, TA4 : Reparatii mecanice si AT la revizie sistem reglaj si VR IP – CTE Progresu

LN4 –TA3, TA4 : Reparatii mecanice si AT la revizie sistem reglaj si VR IP – CTE Progresu Descriere succinta a achizitiei : LN4 –TA3, TA4 : Reparatii mecanice si AT la revizie sistem reglaj si VR IP – CTE Progresu – detalii in caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 15. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate de operatorii economici interesati in termenul prevazut mai sus, in a 10 a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Bucureşti - CTE PROGRESU
Descriere: LN4 –TA3, TA4 : Reparatii mecanice si AT la revizie sistem reglaj si VR IP – CTE Progresu - detalii in caietul de sarcini
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat