• Bine ai venit!

ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII achizitioneaza Servicii de întreținere și reparații pentru autovehicule

Obiectivul acordului-cadru este prestarea serviciilor de întreținere și reparații pentru autovehiculele aflate în parcul auto al ARBDD Tulcea. Obiectivul general al achiziției este asigurarea unei bune funcționări a parcului auto al ARBDD, prin îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin în sistemul administrativ. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Beneficiar: În unitatea de service a prestatorului.
Descriere: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea lansează prezenta procedură simplificată pentru încheierea unui acord cadru pentru prestarea Serviciilor de întreținere și reparații pentru autovehiculele aflate în parcul auto al ARBDD Tulcea, în vederea bunei desfășurări a activității instituției. Valoarea estimată maximă pentru prezenta achiziție publică este de 170.000,00 lei fără TVA, pentru o perioadă a acordului-cadru de 12 luni. Contractele subsecvente se vor încheia de către promitentul-achizitor în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile bugetare alocate cu această destinație.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: VALBERTO S.R.L. Tulcea judetul Tulcea

Pret: 81895.43 Lei

Data acordare: 2021-11-15 12:06:13