• Bine ai venit!

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI achizitioneaza Servicii de proiectare și executie lucrari privind realizarea obiectivului de investitii ,,Imbunatarire conditiilor de cazare de la Centrul Regional Giurgiu prin lucrari de modernizare (reamenajar

Achiziţionarea unor lucrari de executie pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Imbunatarire conditiilor de cazare de la Centrul Regional Giurgiu prin lucrari de modernizare (reamenajare/reabilitare/dotare)”. Descrierea contractului: Servicii de proiectare și executie lucrari privind realizarea obiectivului de investitii ,,Imbunatarire conditiilor de cazare de la Centrul Regional Giurgiu prin lucrari de modernizare (reamenajare/reabilitare/dotare)”. Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până la 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Beneficiar: Locul principal de executare: mun. Giurgiu, Bulevardul 1907, nr. 1C, jud. Giurgiu
Descriere: Achiziţionarea unor lucrari de executie pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Imbunatarire conditiilor de cazare de la Centrul Regional Giurgiu prin lucrari de modernizare (reamenajare/reabilitare/dotare)”. Descrierea contractului: Servicii de proiectare și executie lucrari privind realizarea obiectivului de investitii ,,Imbunatarire conditiilor de cazare de la Centrul Regional Giurgiu prin lucrari de modernizare (reamenajare/reabilitare/dotare)”. Obiectivul investiției consta in realizarea următoarelor categorii de lucrari:  amenajarea gardului împrejmuitor și a căilor de acces;  amenajarea unor spații de agrement în aer liber pentru copii și adulți;  racordarea la rețeaua de gaze naturale a orașului;  instalații alimentare cu apă, branșament apă, canalizare  amenajări exterioare sistematizări verticale, accese  montarea unui sistem propriu de încălzire pe gaz – prin centrale termice în condensație;  refacerea terasei și montarea de panouri solare pe terasa clădirii.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Anulat

Firma castigatoare: EUROETANS INDUSTRI Cosoveni judetul Dolj

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-08-29 08:35:28