• Bine ai venit!

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General Eremia Grigorescu" al judetului Galati achizitioneaza "Creșterea performanței energetice a clădirilor cu destinația de pavilion administrativ al I.S.U.J. Galați, respectiv al Detașamentului de Pompieri Galați” COD MYSMIS 122256

Obiectul contractului îl constituie proiectarea, execuția lucrărilor și organizarea de șantier pentru reabilitarea termică și energetică a clădirilor cu destinația de pavilion administrativ al I.S.U.J. Galați, respectiv al Detașamentului de Pompieri Galați, precum și furnizarea de bunuri și montajul echipamentelor, în baza documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie existente şi în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 2.235.870 din 25.01.2021. Proiectul “Creșterea performanței energetice a clădirilor cu destinația de pavilion administrativ al I.S.U.J. Galați, respectiv al Detașamentului de Pompieri Galați” cod SMIS 122256 își propune reducerea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) pentru încălzirea clădirilor ISU Galaţi cu un procent de minim 60%, concomitent cu atingerea a unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primara din surse regenerabile de energie precum și creșterea confortului termic al ocupanților clădirilor pentru imobilele amplasate în Galați, str. Mihai Bravu, nr. 36, județul GALAȚI prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Investiția trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.l Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: în a 7-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Galați
Descriere: Obiectul contractului îl constituie proiectarea şi execuția lucrărilor de creștere a performanței energetice a clădirilor cu destinația de pavilion administrativ al I.S.U.J. Galați, respectiv al Detașamentului de Pompieri Galați, în baza documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie existente şi în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini nr. 2.235.870 din 25.01.2021 Proiectul “Creșterea performanței energetice a clădirilor cu destinația de pavilion administrativ al I.S.U.J. Galați, respectiv al Detașamentului de Pompieri Galați” cod SMIS 122256 își propune reducerea consumului anual de energie primară, precum și scăderea cantității de gaze cu efect de seră pentru imobilele pavilion administrativ al sediului autorității contractante și al Detașamentului de Pompieri Galați prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Investiția trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.l Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: în a 7-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul de realizare a serviciilor de proiectare este de 2 luni de la data încheierii contractului de servicii. Perioada de obținere a avizelor nu face parte din termenul de realizare a serviciilor de proiectare. Eventualele modificări/completări solicitate de avizatori vor fi făcute pe cheltuiala proiectantului și în timpul alocat derulării contractului. Termenul de execuție al lucrărilor este de 14 luni.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 S.R.L. Pitesti judetul Arges

Pret: 3657181.96 Lei

Data acordare: 2021-07-22 09:48:54