• Bine ai venit!

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA achizitioneaza ,,Branșament și instalație de preluare ape uzate la Sectorul Poliție de Frontieră Naidaș, județul Caraș- Severin”

Obiectul contractului de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul ,,Branșament și instalație de preluare ape uzate la Sectorul Poliție de Frontieră Naidaș, județul Caraș- Severin”. Solicitările de clarificări din partea ofertanţilor se vor transmite cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare cu cel puţin 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Beneficiar: SPF Naidaș, judeţul Caraș-Severin
Descriere: În data 22.05.2020 a fost recepţionată documentaţia de proiectare la faza Studiu de Fezabilitate conform Procesului Verbal nr. 2380597 din 22.05.2020. Investiția a fost aprobată în Consiliul Tehnico Economică al Ministerului Afacerilor Interne prin avizul nr 44/2020. În continuare, în conformitate cu prevederile HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune trecerea la următoarea etapă, respectiv, se impune realizarea propriu-zisă a investiției – achiziția serviciilor de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul ,,Branșament și instalație de preluare ape uzate la Sectorul Poliție de Frontieră Naidaș, județul Caraș- Severin”.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat