• Bine ai venit!

Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti achizitioneaza Achiziție 4 cpl. Autoturism de serviciu

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de produse: 4 cpl. Autoturism de serviciu Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare în a 3-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise in termenul mentionat la SECTIUNEA I, respectiv 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (on-line), in sensul ca documentele atasate la sectiunea "Intrebari" NU VOR CONTINE DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACESTORA, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta!

Beneficiar: La sediul autoritatii contractante
Descriere: Obiectul contractului îl constituie furnizarea de produse: 4 complete ''Autoturism de serviciu'', în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat