• Bine ai venit!

JUDETUL IALOMITA achizitioneaza Lucrări de execuție și dotări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia”, cod SMIS 119070

Prin contract sunt propuse lucrări de extindere și modernizare a UPU, refuncționalizarea și amenajarea UPU, dotarea UPU cu echipamente specifice moderne, de ultimă generație. ETAPA 1 -Organizare de șantier; -Demolare: conform documentație; ETAPA 2 - Execuție lucrări în conformitate cu documentațiile tehnice (PT+DDE, POE) cu respectarea tuturor prevederilor legislației incidente, în vigoare, se vor realiza lucrări de investiții la construcția existentă, lucrări de extindere, lucrări de amenajare a terenului, lucrări de realizare a utilităților necesare funcționării Unității de Primire Urgențe. ETAPA 3 - Furnizare, instalare și punere in functiune a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj; -Furnizare dotări (echipamente medicale); -Pregătirea personalului de exploatare pentru utilizarea corectă a utilajelor, echipamentelor tehnologice și medicale; -Probe tehnologice și teste. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 7.047.415,68 lei fără TVA, Moneda: RON Din care : - Lucrari (C+M, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj) : 3.432.022,57 - dotari: 3.615.393,11 Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.

Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, jud. Ialomita
Descriere: Prin contract sunt propuse lucrări de extindere și modernizare a UPU, refuncționalizarea și amenajarea UPU, dotarea UPU cu echipamente specifice moderne, de ultimă generație. ETAPA 1 -Organizare de șantier; -Demolare: conform documentație; ETAPA 2 - Execuție lucrări în conformitate cu documentațiile tehnice (PT+DDE, POE) cu respectarea tuturor prevederilor legislației incidente, în vigoare, se vor realiza lucrări de investiții la construcția existentă, lucrări de extindere, lucrări de amenajare a terenului, lucrări de realizare a utilităților necesare funcționării Unității de Primire Urgențe. ETAPA 3 - Furnizare, instalare și punere in functiune a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj; -Furnizare dotări (echipamente medicale); -Pregătirea personalului de exploatare pentru utilizarea corectă a utilajelor, echipamentelor tehnologice și medicale; -Probe tehnologice și teste. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 7.047.415,68 lei fără TVA, Moneda: RON Din care : - Lucrari (C+M, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj) : 3.432.022,57 - dotari: 3.615.393,11 Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: PROTON IMPEX 2000 Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 8872828.45 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:43:50