• Bine ai venit!

JUDETUL TULCEA achizitioneaza Servicii de consultanta pentru managementul proiectului, in cadrul proiectului ,,Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Traian - Peceneaga – Ostrov - Dăeni-Fagărașu Nou"

Consiliul Judeţean Tulcea implementează proiectul "Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian – Peceneaga – Ostrov – Dăeni - Făgărașu Nou” - cod SMIS 119221, cofinanţat din Fonduri Structurale prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, SUERD. Pentru finanţarea proiectului a fost semnat contractul nr.4500/24.06.2019, între Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Tulcea în calitate de Beneficiar si Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice în calitate de Autoritate de management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.Pentru implementarea proiectului a fost prevazuta achizitia serviciilor de consultanta pentru asigurarea activitatii de management a proiectului. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Traseul compus din drumurile judetene DJ222F si DJ222G, jud. Tulcea, cuprins intre localitățile Traian - Peceneaga - Ostrov - Dăeni - Făgărașu Nou - Intersectie cu DN22A
Descriere: Consiliul Judeţean Tulcea implementează proiectul "Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian – Peceneaga – Ostrov – Dăeni - Făgărașu Nou” - cod SMIS 119221, cofinanţat din Fonduri Structurale prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, SUERD. Pentru finanţarea proiectului a fost semnat contractul nr.4500/24.06.2019, între Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Tulcea în calitate de Beneficiar si Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice în calitate de Autoritate de management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.Pentru implementarea proiectului a fost prevazuta achizitia serviciilor de consultanta pentru asigurarea activitatii de management a proiectului. Prin proiectul ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou’’ se va moderniza infrastructura de transport pe traseul format din două tonsoane de drumuri județene DJ 222F, respectiv DJ 222G pe o lungime de 46,332 km, și are drept scop creșterea gradului de siguranță, a vitezei de deplasare și îmbunătățirea condițiilor de transport. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: SYNESIS PARTNERS Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 64600.00 Lei

Data acordare: 2021-07-30 10:00:05