• Bine ai venit!

JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) achizitioneaza Achiziția de echipamente tehnologice pentru atelierele de practică și pentru cabinetul de artă textilă

Autoritatea contractantă urmărește dotarea cu echipamente tehnologice a 4 unități de învățământ cu personalitate juridică: - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”; - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești; - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni; - Palatul Copiilor Vrancea. Valoarea estimata totală este de 1.037.843,62 lei fără TVA, fiind formată din valorile estimate ale celor 4 loturi: Lot 1 Echipamente tehnologice atelier de practică CSEI Elena Doamna; Valoare = 329.551,54 lei fără TVA Lot 2 Echipamente tehnologice atelier de practică CSEI Măicănești; Valoare = 329.551,54 lei fără TVA Lot 3 Echipamente tehnologice atelier de practică CSEI Mihălceni; Valoare = 329.551,54 lei fără TVA Lot 4 Echipamente cabinet arta textilă Palatul Copiilor; Valoare = 49.189 lei fără TVA Necesarul de produse pentru fiecare lot este prezentat în caietul de sarcini. Ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire va asigura livrarea, instalarea și, după caz, punerea în funcțiune a produselor ce fac obiectul prezentei proceduri, precum și prestarea serviciilor accesorii, în termen de 60 de zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de către Autoritatea Contractantă. În termenul de livrare este inclusă perioada de furnizare a bunurilor (respectiv 55 de zile de la emiterea ordinului de începere a contractului), precum și cea de instruire a beneficiarilor, instalare și, după caz, punere în funcțiune a bunurilor (respectiv 5 zile). Altfel spus, un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, montat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea Contractantă. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea Contractanta va răspunde o singură dată solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni
Descriere: Echipamente tehnologice ateliere practică Măicănești: În baza Contractului de furnizare ce urmează să fie atribuit prin derularea prezentei proceduri, vor fi livrate următoarele categorii de bunuri: - mașină de brodat semi-industrială; - mașină de croit cu cuțit rotund; - masă de călcat profesională încălzire și absorbție completată cu generator și stație de călcat profesională; - stand din metal pentru mașinile de brodat; - kit gherghef de brodat pe șepci + accesorii; - capsator electric; - mașina de brosat + extractor praf; - aparat realizat coperți rigide; - ghilotină electrică; - aparat de biguit; - TRIMMER; - echipament semiautomat executat broșuri Digital; - kit de măsurare culori Colorimetru; - paletar de culori tip evantai; - gravator laser; - presa termică; laminator în rola; - imprimantă UV (imprimare suprafețe plane și tridimensionale) Totodată, pe lângă furnizarea produselor, operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va trebui să asigure și prestarea serviciilor accesorii detaliate la punctul 3.8. (Operațiuni cu titlu accesoriu), din prezentul caiet de sarcini (de exemplu instalarea, punerea în funcțiune și testarea bunurilor care necesită acest lucru, instruirea personalului Beneficiarului cu privire la modul de utilizare a bunurilor livrate etc.). Descrierea detaliată a bunurilor (cum ar fi cerințele funcționale minime), a cantităților de produse, precum și a duratei de livrare a bunurilor ce urmează să fie achiziționate se găsesc la punctul 3.3.1. Produse solicitate, din caietul de sarcini, iar specificațiile tehnice complete ale acestora se găsesc în fișele tehnice, anexate caietului de sarcini.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna”
Descriere: Echipamente tehnologice ateliere practică CSEI Elena Doamna: În baza Contractului de furnizare ce urmează să fie atribuit prin derularea prezentei proceduri, vor fi livrate următoarele categorii de bunuri: - mașină de brodat semi-industrială; - mașină de croit cu cuțit rotund; - masă de călcat profesională încălzire și absorbție completată cu generator și stație de călcat profesională; - stand din metal pentru mașinile de brodat; - kit gherghef de brodat pe șepci + accesorii; - capsator electric; - mașina de brosat + extractor praf; - aparat realizat coperți rigide; - ghilotină electrică; - aparat de biguit; - TRIMMER; - echipament semiautomat executat broșuri Digital; - kit de măsurare culori Colorimetru; - paletar de culori tip evantai; - gravator laser; - presa termică; - laminator în rola; - imprimantă UV (imprimare suprafețe plane și tridimensionale) Totodată, pe lângă furnizarea produselor, operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va trebui să asigure și prestarea serviciilor accesorii detaliate la punctul 3.8. (Operațiuni cu titlu accesoriu), din prezentul caiet de sarcini (de exemplu instalarea, punerea în funcțiune și testarea bunurilor care necesită acest lucru, instruirea personalului Beneficiarului cu privire la modul de utilizare a bunurilor livrate etc.). Descrierea detaliată a bunurilor (cum ar fi cerințele funcționale minime), a cantităților de produse, precum și a duratei de livrare a bunurilor ce urmează să fie achiziționate se găsesc la punctul 3.3.1. Produse solicitate, din caietul de sarcini, iar specificațiile tehnice complete ale acestora se găsesc în fișele tehnice, anexate caietului de sarcini.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Anulat

Lotul 3.
Beneficiar: Palatul Copiilor Focșani
Descriere: Echipamente tehnologice ateliere practică Palatul Copiilor: În baza Contractului de furnizare ce urmează să fie atribuit prin derularea prezentei proceduri, vor fi livrate următoarele categorii de bunuri: - Mașină de brodat semi-industrială - Stand din metal pentru mașinile de brodat - Kit gherghef de brodat pe șepci + accesorii Totodată, pe lângă furnizarea produselor, operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va trebui să asigure și prestarea serviciilor accesorii detaliate la punctul 3.8. (Operațiuni cu titlu accesoriu), din prezentul caiet de sarcini (de exemplu instalarea, punerea în funcțiune și testarea bunurilor care necesită acest lucru, instruirea personalului Beneficiarului cu privire la modul de utilizare a bunurilor livrate etc.). Descrierea detaliată a bunurilor (cum ar fi cerințele funcționale minime), a cantităților de produse, precum și a duratei de livrare a bunurilor ce urmează să fie achiziționate se găsesc la punctul 3.3.1. Produse solicitate, din caietul de sarcini, iar specificațiile tehnice complete ale acestora se găsesc în fișele tehnice, anexate caietului de sarcini.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Anulat

Lotul 4.
Beneficiar: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești
Descriere: Echipamente tehnologice ateliere practică Măicănești: În baza Contractului de furnizare ce urmează să fie atribuit prin derularea prezentei proceduri, vor fi livrate următoarele categorii de bunuri: - mașină de brodat semi-industrială; - mașină de croit cu cuțit rotund; - masă de călcat profesională încălzire și absorbție completată cu generator și stație de călcat profesională; - stand din metal pentru mașinile de brodat; - kit gherghef de brodat pe șepci + accesorii; - capsator electric; - mașina de brosat + extractor praf; - aparat realizat coperți rigide; - ghilotină electrică; - aparat de biguit; - TRIMMER; - echipament semiautomat executat broșuri Digital; - kit de măsurare culori Colorimetru; - paletar de culori tip evantai; - gravator laser; - presa termică; laminator în rola; - imprimantă UV (imprimare suprafețe plane și tridimensionale) Totodată, pe lângă furnizarea produselor, operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va trebui să asigure și prestarea serviciilor accesorii detaliate la punctul 3.8. (Operațiuni cu titlu accesoriu), din prezentul caiet de sarcini (de exemplu instalarea, punerea în funcțiune și testarea bunurilor care necesită acest lucru, instruirea personalului Beneficiarului cu privire la modul de utilizare a bunurilor livrate etc.). Descrierea detaliată a bunurilor (cum ar fi cerințele funcționale minime), a cantităților de produse, precum și a duratei de livrare a bunurilor ce urmează să fie achiziționate se găsesc la punctul 3.3.1. Produse solicitate, din caietul de sarcini, iar specificațiile tehnice complete ale acestora se găsesc în fișele tehnice, anexate caietului de sarcini.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Anulat

Firma castigatoare: ACA ZOORK PROJECT Tomesti judetul Iasi

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:34:54