• Bine ai venit!

METROREX S.A. achizitioneaza Lot 1 – Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a betonului sau a sticlei; Lot 2 – Scule cu motor; Lot 3 – Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare; Lot 4 – Aparate electrice de în

Achiziţia de ”Lot 1 – Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a betonului sau a sticlei; Lot 2 – Scule cu motor; Lot 3 – Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare; Lot 4 – Aparate electrice de încălzire ambientală”, conform specificațiilor din Caietul de sarcini. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 Entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 4-a zi dinainte de data limită de depunere a ofertelor.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: Bucuresti, stațiile de metrou Berceni sau Gara de Nord 1
Descriere: Furnizarea de utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare, conform cerinţelor din Caietul de sarcini
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: Bucuresti, stațiile de metrou Berceni sau Gara de Nord 1
Descriere: Furnizarea de scule cu motor, conform cerinţelor din Caietul de sarcini
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 3.
Beneficiar: Bucuresti, stațiile de metrou Berceni sau Gara de Nord 1
Descriere: Furnizarea de mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a betonului sau a sticlei, conform cerinţelor din Caietul de sarcini
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 4.
Beneficiar: Bucuresti, stațiile de metrou Berceni sau Gara de Nord 1
Descriere: Furnizarea de aparate electrice de încălzire ambientală, conform cerinţelor din Caietul de sarcini
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Firma castigatoare: RESTACO Moara judetul Suceava

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-09-18 09:26:27