• Bine ai venit!

MUNICIPIUL BUCURESTI achizitioneaza Contract furnizare terminal portabil Tetra şi accesorii

În vederea îmbunătățirii calității managementului intervenției echipajelor specializate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, tinând cont de gradul actual de dotare și de tipologia intervențiilor la care participă personalul ISUBIF și pentru creșterea gradului de protecție a personalului participant și îmbunătățirea modului de intervenție în situații de urgență la nivelul municipiului București este necesară achiziționarea de „terminal Tetra portabil și accesorii” pentru a putea crea o legătură viabilă și performantă cu structurile operative ale Inspectoratului. Astfel, se va putea crea un flux de informație în timp real, conform caietului de sarcini. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 7 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Beneficiar: București
Descriere: Se achiziționeza, conform caietului de sarcini: Terminal portabil TETRA de dimensiuni standard 250 Buc Accesorii audio standard 250 Buc Clemă prindere la centură 250 Buc Cablu, software si licențe programare 5 Buc
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Firma castigatoare: ELECTRONIC SHOP Arad judetul Arad

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-09-12 09:48:39