• Bine ai venit!

Municipiul Calarasi achizitioneaza Achiziţia de dotări pentru proiectul „Regenerarea spațiului urban din Municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom”, cod SMIS 125656

Obiectul achiziţiei îl reprezintă achiziţionarea şi amplasarea (montarea) în zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom, municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi, a următoarelor: - bancă – 182 buc; - bancă inteligentă – 5 buc; - coş gunoi – 95 buc; - set masă cu bănci – 4 seturi. Produsele trebuie sa aiba caracteristicile minimale sau echivalent, mentionate in Caietul de sarcini si a Fiselor tehnice

Beneficiar: Municipiul Calarasi
Descriere: Contractul presupune achiziţionarea şi amplasarea a 182 buc. bănci, 5 buc. bănci inteligente, 95 coşuri de gunoi şi 4 seturi mese cu bănci în spaţiile special amenajate în conformitate cu caietul de sarcini, respectiv: • Obiectul 1 – “Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spaţiului verde din zona de vest”: - bănci – 170 buc; - bănci inteligente – 5 buc; - coşuri gunoi – 85 buc. • Obiectul 2 – „Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spaţiului verde din zona de locuit Navrom”: - bănci – 12 buc; - coşuri de gunoi – 10 buc; - set masă cu bănci – 4 seturi. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 7 de zile iar Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare în a 4-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: CNC ROMCENTER Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 746133.53 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:41:23