• Bine ai venit!

Municipiul Satu Mare achizitioneaza Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare Lot 1: ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1” Lot 2: ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2” Lot 3: ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4” Lot4: ”Reabilitare clădiri rezidențial

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin: creşterea nivelului de confort interior, scăderea consumurilor şi a costurilor pentru încălzire, diminuarea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. Conform prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile.

Beneficiar: Blocul T 2 de pe Aleea Milcov nr. 1 din Municipiul Satu Mare
Descriere: Scopul principal al acestui proiect este creșterea performanței energetice a blocului de locuințe T 2, respectiv reducerea consumului de energie pentru încălzirea apartamentelor, în paralel cu îmbunătățirea aspectului exterior al blocului. Lucrări de intervenție pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii constau în: • Tâmplărie la spații comune și individuale (ușă și și partea vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie termoizolantă); • Izolare termică a pereților exteriori (cu polistiren expandat de 15 cm grosime, cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime, pol. exp. 3 cm, pentru soclu pol. extr. 6 cm, tencuieli exterioare); • Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel (cu polistiren expandat ignifug de 20 cm grosime); • Izolare termică a planșeului peste subsol (cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime); • Înlocuire corpuri de iluminat la spații comune (aplică cu led 2x5W); • Lucrări la balcoane și logii (tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților); • Modernizare lift (înlocuire uși ascensor la fiecare nivel); • Lucrări conexe comune și individuale (lucrări de reparații elemente de construcții și acoperiș, demontare/montare instalații montate pe fațadă/terasă, refacere canale ventilație, etc...); • Rampe pentru persoane cu handicap locomotor. Până în prezent a fost elaborat Proiectul Tehnic urmând să fie demarată execuția lucrărilor pentru acest obiectiv. Valoarea totală estimată fără TVA a lucrărilor, stabilită în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare este de 1.469.170,44 lei fără TVA. Valoarea aferentă cheltuielilor de diverse şi neprevăzute de 87.703,00 lei fără TVA, nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii de atribuire aplicabile. Valoarea de 87.703,00 lei fără TVA, corespunzătoare procentului de 6,039872899 % de cheltuieli diverse și neprevăzute, aferent capitolului 4, dat de către proiectant în Devizul General, va fi decontată, doar dacă apar cheltuieli de lucrări, care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului și care provin din clauze de variație și care nu prezintă modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: CONART STRUCTURI Voiniceni judetul Mures

Pret: 1425095.00 Lei

Data acordare: 2021-07-30 10:07:16