• Bine ai venit!

Municipiul Timisoara achizitioneaza Executie lucrări Loturile 1,3,6, din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 20

In baza contractelor vor fi executate lucrări din cadrul proiectului ,,Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790-pe Loturile 1,3,6, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: Municipiul Timisoara, str. Sirius, nr.32
Descriere: In baza contractului, vor fi executate lucrari -Lot 6 - „Reabilitare termică imobil str. Sirius, nr.32”, in cadrul proiectului, ,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe:zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Se vor executa lucrari de intervenţie la obiectivul existent. Lucrările ce urmează a fi realizate: -izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, respectiv 10 cm polistiren extrudat la soclu; -înlocuirea tâmplariei din lemn și metal cu tâmplarie etanșa cu rama PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; -închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplariei și are ca scop îmbunatățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; -reabilitarea termică a planşeului peste subsol se realizează cu polistiren de 8 cm; -reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel se execută cu polistiren grosime 10 cm.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: Municipiul Timisaoara, str. Padurarilor nr.5
Descriere: In baza contractului, vor fi executate lucrari -Lot 3 - „Reabilitare termică imobil Str. Padurarilori, nr.5”, in cadrul proiectului, ,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe:zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Se vor executa lucrari de intervenţie la obiectivul existent. Lucrările ce urmează a fi realizate: -izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, respectiv 10 cm polistiren extrudat la soclu; -înlocuirea tâmplariei din lemn și metal cu tâmplarie etanșa cu rama PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; -închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplariei și are ca scop îmbunatățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; -reabilitarea termică a planşeului peste subsol se realizează cu polistiren de 8 cm; -reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel se execută cu polistiren grosime 10 cm.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Lotul 3.
Beneficiar: Municipiul Timisoara, Aleea Azurului, nr.9
Descriere: In baza contractului, vor fi executate lucrari -Lot 1 - „Reabilitare termică imobil Aleea Azurului, nr.9”, in cadrul proiectului, ,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe:zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Se vor executa lucrari de intervenţie la obiectivul existent. Lucrările ce urmează a fi realizate: -izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, respectiv 10 cm polistiren extrudat la soclu; -înlocuirea tâmplariei din lemn și metal cu tâmplarie etanșa cu rama PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; -închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplariei și are ca scop îmbunatățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; -reabilitarea termică a planşeului peste subsol se realizează cu polistiren de 8 cm; -reabilitarea termică a planşeului peste ultimul nivel se execută cu polistiren grosime 10 cm.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: ACA ZOORK PROJECT Tomesti judetul Iasi

Pret: 1135535.43 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:32:55