• Bine ai venit!

ORASUL JIMBOLIA achizitioneaza “Demolare cladire existenta si construire cladire gradinita cu 3 grupe, cu program normal si cu servirea mesei in regim de catering, cu regim de inaltime P+1E+M partiala in localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 44” – lucrari de executie”

Autoritatea contractanta doreste contractarea unui operator economic in vederea atribuirii contractului de executie lucrari pentru obiectivul “Demolare cladire existenta si construire cladire gradinita cu 3 grupe, cu program normal si cu servirea mesei in regim de catering, cu regim de inaltime P+1E+M partiala in localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 44” – lucrari de executie”. Contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit in baza prezentei proceduri cuprinde urmatoarele lucrări, ce urmeaza a fi executate: 1.2 Amenajarea terenului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaje tehnologice 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier Atentie! Dotarile mentionate in devizul general in cap 4.5.[DOTARI] NU FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, prin urmare nu se vor oferta. Termenul de finalizare al lucrarilor este de 12 luni de la data prevãzutã în Ordinul de începere. Perioada de garanţie ce va fi acordata lucrarilor este de minim 36 luni și va decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. Operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare: a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor precizata in invitatia de participare.

Beneficiar: Localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 44, Judet Timis
Descriere: “Demolare cladire existenta si construire cladire gradinita cu 3 grupe, cu program normal si cu servirea mesei in regim de catering, cu regim de inaltime P+1E+M partiala in localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 44” – lucrari de executie”. , conform Proiect tehnic. Valoarea estimată totala a prezentului contract de executie lucrari este de 1.255.907,16 lei, fara TVA, defalcata astfel: 1.2 Amenajarea terenului: 18.766,07 lei fara TVA 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor: 57.950,57 lei fara TVA 4.1 Constructii si instalatii: 1.094.551,71 lei fara TVA 4.2 Montaj utilaje tehnologice : 14.637,95 lei fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 61.276,03 lei fara TVA 5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier: 8.724,83 lei fara TVA Atentie! Dotarile mentionate in devizul general in cap 4.5.[DOTARI] NU FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, prin urmare nu se vor oferta. Valoarea estimata NU include valoarea sumelor provizionate/rezerve de implementare si nici valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute (valoare cheltuieli diverse si neprevazute = 30.963,45 lei, fara TVA).
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Cofinantare
Stare: Anulat