• Bine ai venit!

Orasul Sannicolau Mare achizitioneaza Etajare și extindere locuință social cu 10 apartamente în regim parter

Autoritatea contractanta doreste contractarea unui/unor operatori economici in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect “Etajare și extindere locuință socială cu 10 apartamente în regim parter” (contractul cuprinde lucrari de executie – construire etaj și extindere imobil în regim parter cu 10 apartamente). Lucrările de etajare si extindere a imobilului in regim parter se vor realiza, în baza documentației încărcate în SEAP, in termen de maxim 6 luni de la data inscrisa in ordinul de incepere al lucrarilor, conform proiectului tehnic si a cerintelor din caietul de sarcini. Se vor contracta, astfel: a) Lucrări de etajare a imobilului in regim parter existent str. Abatorului, nr. 2A, din Orașul Sânnicolau Mare (lucrari de rezistenta si arhitectura); b) Lucrări de extindere a imobilului in regim parter existent str. Abatorului, nr. 2A, din Orașul Sânnicolau Mare; c) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garanție). Descrierea lucrărilor, caietul de sarcini, listele de cantitati, partea scrisa si plansele desenate sunt disponibile în cadrul prezentei documentații de atribuire. Se vor oferta doar obiectele/capitolele precizate in fisa de date. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat si fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari/comunicari” din cadrul anuntului de participare simplificat. Autoritatea contractanta stabileste urmatoarul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: termenul limita este: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare simplificat.

Beneficiar: Orasul Sannicolau Mare
Descriere: Valoare totala estimata pentru prezentul contract (lei, excl. TVA): 1.079.440,69 lei, excl. TVA, din care: Cap. 4. Cheltuieli pentru investiția de bază – 1.079.440,69 lei, excl. TVA, din care: - cap. 4.1. Construcții și instalații: 1.079.440,69 lei, excl TVA 4.1.2. Rezistență: 747.411,88 lei, excl. TVA 4.1.3. Arhitectura: 332.028,81 lei, excl. TVA
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: MIHNEL Sannicolau Mare judetul Timis

Pret: 1015265.52 Lei

Data acordare: 2021-07-21 14:40:02