• Bine ai venit!

ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) achizitioneaza Achizitia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitii cu titlul ,,Centru multifunctional educational recreational Zino - educatie de la A la Z"

Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, lucrari pentru realizarea investitiei cu titlul ,,Centru multifunctional educational recreational Zino - educatie de la A la Z". Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata: 18.904.621,18 lei fara TVA, din care: Cap. 1.2 Valoarea estimata – Amenajarea terenului: 40.140,82 lei fara TVA; Cap. 2 Valoarea estimata – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 1.640.980,27 lei fara TVA; Cap. 4.1 Valoarea estimata - Constructii si instalatii: 13.617.822,02 lei fara TVA; Cap. 4.2 Valoarea estimata – Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale: 125.258,27 lei fara TVA; Cap. 4.3 Valoarea estimata – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 3.313.242,80 lei fara TVA; Cap. 4.5 Valoarea estimata – Dotari: 12.935,00 lei fara TVA; (Suma este aferenta Dotarilor PSI necesare pentru obiectivul de investitii. Celelalte dotari aferente cap. 4.5 nu fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.) Cap. 5.1 – Valoarea estimata – Organizare de şantier: 154.242,00 lei fara TVA (formata din 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 131.106,00 lei fara TVA si 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 23.136,00 lei fara TVA). Valoarea estimata fara TVA: 18.904.621,18 Monedă: RON Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru orfertanti, respectiv cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Orașul Sinaia
Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, lucrari pentru realizarea investitiei cu titlul ,,Centru multifunctional educational recreational Zino - educatie de la A la Z". Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata: 18.904.621,18 lei fara TVA, din care: Cap. 1.2 Valoarea estimata – Amenajarea terenului: 40.140,82 lei fara TVA; Cap. 2 Valoarea estimata – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 1.640.980,27 lei fara TVA; Cap. 4.1 Valoarea estimata - Constructii si instalatii: 13.617.822,02 lei fara TVA; Cap. 4.2 Valoarea estimata – Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale: 125.258,27 lei fara TVA; Cap. 4.3 Valoarea estimata – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 3.313.242,80 lei fara TVA; Cap. 4.5 Valoarea estimata – Dotari: 12.935,00 lei fara TVA; (Suma este aferenta Dotarilor PSI necesare pentru obiectivul de investitii. Celelalte dotari aferente cap. 4.5 nu fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.) Cap. 5.1 – Valoarea estimata – Organizare de şantier: 154.242,00 lei fara TVA (formata din 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 131.106,00 lei fara TVA si 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 23.136,00 lei fara TVA). Valoarea estimata fara TVA: 18.904.621,18 Monedă: RON Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru orfertanti, respectiv cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: MARISTAR COM Titu judetul Dambovita

Pret: 19249996.92 Lei

Data acordare: 2023-11-20 17:31:18