• Bine ai venit!

ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia) achizitioneaza Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații rețele de iluminat public, precum și verificare / reparare / montare / demontare

Obiectul contractului îl constituie Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații rețele de iluminat public, precum și verificare / reparare / montare / demontare sistem de iluminat festiv la evenimente și sărbători în orașul Sinaia. Valoarea estimata a contractului, fara TVA: 750.000,00 Moneda: RON Condițiile de desfășurare a serviciilor de iluminat public, precum și verificare / reparare / montare / demontare sistem de iluminat festiv la evenimente și sărbători în orașul Sinaia, nivelul de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță, sunt prezentate in Caietul de sarcini. Atentie: Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 din Instructiuni catre Ofertant, respectiv 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Raza teritorială a UAT ORAȘUL SINAIA
Descriere: Obiectul contractului îl constituie „Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații rețele de iluminat public, precum și verificare / reparare / montare / demontare sistem de iluminat festiv la evenimente și sărbători în orașul Sinaia” Valoarea estimata a contractului, fara TVA: 750.000,00 Moneda: RON Condițiile de desfășurare a serviciilor de iluminat public, precum și verificare / reparare / montare / demontare sistem de iluminat festiv la evenimente și sărbători în orașul Sinaia, nivelul de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță, sunt prezentate in Caietul de sarcini. Atentie: Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 din Instructiuni catre Ofertant, respectiv 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: GENERAL MEEL ELECTIC S.R.L. Baicoi judetul Prahova

Pret: 7834.46 Lei

Data acordare: 2023-11-20 17:50:04