• Bine ai venit!

R.A. AEROPORTUL IASI achizitioneaza Servicii de proiectare faza PT, DDE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului ,verificarea tehnica de calitate a proiectulu

Se vor presta Servicii de proiectare faza PT, DDE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului ,verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie precum si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii " Sistem de protectie perimetrala” Valoarea estimata totala este de 7.919.632,10 lei fara TVA, din care: Servicii in valoare totala de 87.500,00 lei fara TVA, din care: Cap 3.5.4 Documentatii tehnice pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii 15.000 lei fara TVA Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a PT si DE 12.000,00lei fara TVA Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 50.000,00 lei fara TVA Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.500,00 lei fara TVA Executie in valoare totala de 7.832.132,10 lei fara TVA din care: Cap.1.2 Amenajarea terenului-4.000 lei fara TVA Cap. 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 149.403,40 lei fără TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii 856.121,35 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 879.342,15 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 5.773.959,40 lei fără TVA Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 152.356,70 lei fara TVA Cap. 6.2 Probe tehnologice si teste 16.949,10 lei fara TVA Bugetul proiectului are prevăzută o suma de 380.891,70 lei fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute. Acestea nu fac parte din valoare estimata aferenta prezentei proceduri si pot fi accesate oricand in timpul derularii contractului fara a fi necesara o noua procedura de achizitie, in conditiile prevazute la Art. 236 din Legea 99/2016 si conform HG1/2018 – Anexa 2. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor :6 zile Termenul-limită în care Entitatea Contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare : in a 4-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Durata contractului este de 32 luni si cuprinde: perioada de constituire/restituire garantie de participare- 1 luna si maxim 6 luni perioada de proiectare și execuție, 24 luni perioada de garantie În cadrul contractului se va menționa perioada de realizare a activităților contractului (proiectare și execuție) ofertată de către ofertantul ce va fi declarat câștigător.

Beneficiar: RA Aeroportul Iasi,Strada Moara de Vant nr.34RA Aeroportul Iasi,Strada Moara de Vant nr.34
Descriere: Se vor presta Servicii de proiectare faza PT, DDE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului ,verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie precum si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii " Sistem de protectie perimetrala” Valoarea estimata totala este de 7.919.632,10 lei fara TVA Bugetul proiectului are prevăzută o suma de 380.891,70 lei fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute. Acestea nu fac parte din valoare estimata aferenta prezentei proceduri si pot fi accesate oricand in timpul derularii contractului fara a fi necesara o noua procedura de achizitie, in conditiile prevazute la Art. 236 din Legea 99/2016 si conform HG1/2018 – Anexa 2. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor :6 zile Termenul-limită în care Entitatea Contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare : in a 4-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Durata contractului este de 32 luni si cuprinde: perioada de constituire/restituire garantie de participare- 1 luna si maxim 6 luni perioada de proiectare și execuție, 24 luni perioada de garantie În cadrul contractului se va menționa perioada de realizare a activităților contractului (proiectare și execuție) ofertată de către ofertantul ce va fi declarat câștigător.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: QUARTZ MATRIX Iasi judetul Iasi

Pret: 6419255.25 Lei

Data acordare: 2023-11-20 16:05:31