• Bine ai venit!

Regia Autonoma Aeroportul"Stefan cel Mare" Suceava achizitioneaza Proiectare si Executie lucrari pentru obiectiv de investitii POIM "CRESTEREA GRADULUI DE SECURITATE SI SIGURANTA LA R.A. AEROPORTUL STEFAN CEL MARE - SUCEAVA"

Proiectare si executie lucrari pentru obiectiv de investitii POIM "CRESTEREA GRADULUI DE SECURITATE SI SIGURANTA LA R.A. AEROPORTUL STEFAN CEL MARE - SUCEAVA" Activitati si categorii de lucrari: A. Activitati de proiectare faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor, conform HG 907/2016 - Elaborare Proiect Tehnic si Detalii de Executie - continand - Memoriu tehnic general si Memorii pe specialitati, Caiete de sarcini, Detalii de executie- Piese desenate, Centralizatoare financiare si Liste cu cantitatile de lucrari, Extrase resurse, Liste echipamente si dotari si Fise Tehnice aferente, POE - Elaborare Documentatii pentru autorizarea constructiei (PAC) si documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor pentru executia lucrarilor - Asigurare asistenta tehnica in faza de executie a lucrarilor si Certificarea energetica a cladirii construite cu functiunea Dispecerat de Securitate B. Executie lucrari - categorii de lucrari: - Lucrari de infrastructura rutiera - construire drum perimetral cu suprastructura din betonasfalt avand L = 6388 ml - Lucrari de impremuire - construire gard perimetral din plasa metalica si stalpi pe fundatie continua din beton, L = 7700 ml, cu 6 porti de securitate - Lucrari de construire cladire regim Parter cu functiunea Dispecerat de Securitate, inclusiv echipamente si Dotari aferente - Lucrari de realizare a unui Sistem de securitate extins si armonizat (procurare si instalare echipamente de securitate aeroportuara). Valoare estimata = 31.431.015,58 Lei fara TVA din care: Activitatea de Proiectare faza PT si asistenta Tehnica = 198.000 Lei faraTVA Executie lucrari inclusiv procurare si instalare echipamente/dotari = 31.233.015,58 Lei fara TVA. Se pot solicita clarificari cel tarziu cu 8 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet la solicitarile primite in termenul recomandat cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor

Beneficiar: Orasul Salcea, Str. Aeroportului Nr.1, Judetul Suceava
Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiectiv de investitii POIM "CRESTEREA GRADULUI DE SECURITATE SI SIGURANTA LA R.A. AEROPORTUL STEFAN CEL MARE - SUCEAVA" Activitati si categorii de lucrari: A. Activitati de proiectare faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor, conform HG 907/2016 - Elaborare Proiect Tehnic si Detalii de Executie - continand - Memoriu tehnic general si Memorii pe specialitati, Caiete de sarcini, Detalii de executie- Piese desenate, Centralizatoare financiare si Liste cu cantitatile de lucrari, Extrase resurse, Liste echipamente si dotari si Fise Tehnice aferente, POE - Elaborare Documentatii pentru autorizarea constructiei (PAC) si documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor pentru executia lucrarilor - Asigurare asistenta tehnica in faza de executie a lucrarilor si Certificarea energetica a cladirii construite cu functiunea Dispecerat de Securitate B. Executie lucrari - categorii de lucrari: - Lucrari de infrastructura rutiera - construire drum perimetral cu suprastructura din betonasfalt avand L = 6388 ml - Lucrari de impremuire - construire gard perimetral din plasa metalica si stalpi pe fundatie continua din beton, L = 7700 ml, cu 6 porti de securitate - Lucrari de construire cladire regim Parter cu functiunea Dispecerat de Securitate, inclusiv echipamente si Dotari aferente - Lucrari de realizare a unui Sistem de securitate extins si armonizat (procurare si instalare echipamente de securitate aeroportuara). Se pot solicita clarificari cu 8 zile inainte de data liita stabilita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contracanta va raspunde clsr si complet la solicitarile primite in termenul recomandat, cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimata = 31.431.015,58 Lei fara TVA din care: A.Servicii de proiectare si asistenta tehnica = 198.000 Lei fara TVA din care: Cap. 3.5.4. Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare executiei lucrarilor = 9.000 Lei Cap. 3.5.6. Proiect Tehnic si Detalii de Executie = 160.000 Lei Cap. 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului = 24.000 Lei Cap. 3.4. Certificarea performantei energetice a cladirii = 5.000 Lei B.Executie lucrari = 31.233.015,58 Lei fara TVA din care: Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului = 244.935,18 Lei fara TVA Cap. 4.1. Constructii si instalatii = 26.413.838,26 Lei fara TVA Obiect 1 - Drum perimetral = 12.694.849,28 Lei fara TVA Obiect 2 - Gard perimetral = 9.280.795,59 Lei fara TVA Obiect 3 - Extindere si armonizare sistem de securitate, inclusiv cladire Dispecerat = 4.438.193,39 Lei fara TVA Cap. 4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice Obiect 3 Sisteme securitate si Cladire Dispecerat Securitate = 342.920,27 Lei fara TVA Cap. 4.3. Procurare Echipamente si utilaje cu montaj = 3.683.851,30 Lei fara TVA din care: Obiect 2 - Echipamente pentru Gard Perimetral = 2.587.916,53 Lei Obiect 3 - Echipamente Dispecerat de Securitate = 1.095.934,77 Lei Cap. 4.5. Dotari Cladire Dispecerat de securitate = 217.995 Lei fara TVA Cap. 4.6. Active necorporale - softuri/programe informatice/Licente - pentru Sistemul de securitate = 247.395 Lei fara TVA Cap. 5.1. Organizare de Santier = 82.080,57 lei fara TVA din care: 5.1.1. Organizare de Santier - Constructii si Instalatii = 51.856,92 Lei 5.1.2. Cheltuieli conexe Organizarii de Santier = 30.223,65 Lei Derularea contractului se face sub rezerva clauza suspensiva privind asigurarea finantarii din fonduri nerambursabile (semnarea Contractului de Finantare)
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: ACA ZOORK PROJECT Tomesti judetul Iasi

Pret: 28659548.16 Lei

Data acordare: 2023-11-20 15:36:21