• Bine ai venit!

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA achizitioneaza Servicii si lucrari necesare necesare finalizarii ,,CL 7 -Constructie SEAU Darmanesti si constructie SEAU Târgu Ocna”- rest de executat - Lot 2 Demolari SEAU Tg Ocna si Darmanesti

Servicii si lucrari aferente contractului Servicii si lucrari necesare necesare finalizarii ,,CL 7 -Constructie SEAU Darmanesti si constructie SEAU Târgu Ocna”- rest de executat - Lot 2 Demolari SEAU Tg Ocna si Darmanesti Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari: cu 5 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Intrebarile se vor posta in SEAP la sectiunea intrebari. Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse cu respectarea termenului limita stabilit in invitatia de participare: 3 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: Locul principal de executare: judetul Bacau
Descriere: Se vor executa lucrări de demolare a cladirilor SEAU Tg Ocna si Darmanesti scoase din folosinta. Prestatorul va presta lucrarile aferente contractului in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In Caietul de Sarcini sunt prezentate conditiile de executare a lucrarilor.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Program / Proiect
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: KMI CONSTRUCT INVEST S.R.L. Onesti judetul Bacau

Pret: 314549.24 Lei

Data acordare: 2023-11-20 16:58:44