• Bine ai venit!

SNTFC "CFR CALATORI" S.A. achizitioneaza Serviciul de evaluare a mijloacelor fixe din categoria material rulant ( vagoane de calatori) apartinand S.R.T.F.C. Craiova

S.R.T.F.C. Craiova doreşte să achiziţioneze prestarea Serviciului de evaluare a mijloacelor fixe din categoria material rulant (13 vagoane de calatori), apartinand S.R.T.F.C. Craiova in scopul stabilirii pretului minim de pornire pentru vanzarea vagoanelor prin licitatie publica prin Bursa Romana de Marfuri. Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Beneficiar: Locul principal de prestare: Subunitati apartinand SRTFC Craiova
Descriere: Conform caietului de sarcini atasat la documentatia de atribuire
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 3185.00 Lei

Data acordare: 2023-09-21 16:13:12