• Bine ai venit!

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA achizitioneaza „Raport UCC pentru anul 2019-2020 la Sucursala Electrocentrale Turceni“.

Tipul serviciilor solicitate sunt precizate in Caietul de sarcini nr. 818 / 19.01.2021. Nota. Solicitarile de clarificari se vor face cu minim 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet o singura data, doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, cu 7 zile inainte de data limita stabilita prin anuntul de participare.

Beneficiar: S.E. Turceni
Descriere: Total „Raport UCC pentru anul 2019-2020 la Sucursala Electrocentrale Turceni“, conform Caiet de Sarcini nr. 818 / 19.01.2021. Valoarea totala estimată fără TVA, (numai în cifre): 36.000,00 lei, fara TVA. Se va depune oferta completa.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat