• Bine ai venit!

Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA achizitioneaza Lucrări de săpătură, refaceri carosabil, trotuare, spaţii verzi aferente lucrărilor de investiţii/mentenanţă cu forţe proprii: lot 1 –Cluj ; lot 2 –Satu Mare ; lot 3 – Baia-Mare

Obiectul achizitiei este executarea lucrărilor de sapatura, umpluturi si refacerea suprafetelor afectate cu ocazia lucrarilor de constructii si reparatii la instalatiile electrice din patrimoniul SDEE Transilvania Nord- jud. Cluj. Nota: 1.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10. 2.Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile. 3.Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit la punctul 1.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: jud. Maramures
Descriere: Achizitia presupune executarea lucrărilor de sapatura, umplutiri, refacerea suprafetelor afectate cu ocazia lucrarilor de constructii si reparatii la instalatiile electrice din patrimoniul SDEE Transilvania Nord-jud. Maramures conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a acordului cadru este: min. 146.394,70 lei, max. 2.965.157,56lei Cantitatile minime si maxime a acordului cadru , precum si ale contractului subsecvent sunt detaliate in Anexa la Caietul de sarcini Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 888.839,64 lei.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Lotul 2.
Beneficiar: jud. Cluj
Descriere: Achizitia presupune executarea lucrărilor de sapatura, umplutiri, refacerea suprafetelor afectate cu ocazia lucrarilor de constructii si reparatii la instalatiile electrice din patrimoniul SDEE Transilvania Nord-jud. Cluj, conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a acordului cadru este: min. 300.787,04 lei, max. 2.740.030,30 lei Cantitatile minime si maxime a acordului cadru , precum si ale contractului subsecvent sunt detaliate in Anexa la Caietul de sarcini Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 684.329,28 lei.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Lotul 3.
Beneficiar: jud. Satu-Mare
Descriere: Achizitia presupune executarea lucrărilor de sapatura, umplutiri, refacerea suprafetelor afectate cu ocazia lucrarilor de constructii si reparatii la instalatiile electrice din patrimoniul SDEE Transilvania Nord-jud. Satu Mare conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a acordului cadru este: min. 201.225,03 lei, max. 4.076.709,61 lei Cantitatile minime si maxime a acordului cadru , precum si ale contractului subsecvent sunt detaliate in Anexa la Caietul de sarcini Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 1.223.139,99 lei.
Criteriu de acordare: Cel mai bun raport calitate – pret
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL Baia Mare judetul Maramures

Pret: 525000.00 Lei

Data acordare: 2021-07-22 08:45:27