• Bine ai venit!

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. achizitioneaza SERVICII DE VERIFICARI METROLOGICE, ETALONARI SI REPARATII

Achizitia are ca obiect prestarea serviciilor de verificari metrologice, etalonari si reparatii metrologice pentru mijloacele de masurare aflate in dotarea FCN Pitesti, pentru o perioada de 24 luni. Mijloacele de masurare pentru care se vor presta serviciile sunt constituite in 3 loturi: Lotul 1. Verificari metrologice si reparatii – domeniu: Spatiu si timp; Mecanice: Fizica atomica si nucleara. Reactii nucleare si radiatii ionizante Lotul 2. Etalonari metrologice si reparatii – Domeniu: Spatiu si timp; Mecanice; Caldura- Marimi Termice; Electricitate si magnetism; Lumina si radiatii electromagnetice conexe Lotul 3 Etalonari metrologice – Domeniul: Fizica atomica si nucleara . Reactii nucleare si radiatii ionizante, Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul- limita stabilit.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: sediul prestarorului sau FCN Pitesti - Mioveni
Descriere: Verificari metrologice si reparatii – domeniu: Spatiu si timp; Mecanice: Fizica atomica si nucleara. Reactii nucleare si radiatii ionizante, conform cerinte Caiet de sarcini si anexele acestuia
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: sediul prestatorului sau FCN Pitesti - Mioveni
Descriere: Etalonari metrologice si reparatii – Domeniu: Spatiu si timp; Mecanice; Caldura- Marimi Termice; Electricitate si magnetism; Lumina si radiatii electromagnetice conexe, conform cerinte Caiet de sarcini si anexele acestuia
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Lotul 3.
Beneficiar: sediul prestatorului sau FCN Pitesti - Mioveni
Descriere: Etalonari metrologice – Domeniul: Fizica atomica si nucleara . Reactii nucleare si radiatii ionizante, conform cerinte Caiet de sarcini si anexele acestuia
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat