• Bine ai venit!

SPEEH HIDROELECTRICA SA achizitioneaza Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor precum și servicii de inspecție tehnica periodică a autovehiculelor proprietate Hidroelectrica , marca Ford

Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor precum și servicii de inspecție tehnica periodică a autovehiculelor proprietate Hidroelectrica, marca Ford conform cerintelor din caietul de sarcini” nr. 70583/28.06.2023.

Beneficiar: Bucureşti
Descriere: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor precum și servicii de inspecție tehnica periodică a autovehiculelor proprietate Hidroelectrica, marca Ford conform cerintelor din caietul de sarcini” nr. 70583/28.06.2023. Obiectul achizitiei priveste contractarea urmatoarelor servicii: -Revizii tehnice necesar a fi executate obligatoriu si preventiv, asa cum sunt prevazute de producatorul autovehiculului in cartea tehnica, functie de kilometri parcursi sau timp de utilizare, dupa caz; -Reparatii curente neplanificate, necesar a fi executate in cazul aparitei unor defectiuni accidentale sau premise care anunta defectiuni, precum si cele constatate cu ocazia reviziilor tehnice sau ca urmare a accidentelor cu reparatie despagubita de asiguratorii auto; -Interventie mobila si tractare auto; -Inspectii tehnice periodice. Luand in considerare faptul ca cele 13 autovehicule se afla in garantie, in vederea pastrarii acesteia, serviciile de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe se vor efectua in cadrul reprezentantelor Ford, respectiv service-urilor autorizate Ford. Serviciile de inspectie tehnica auto – ITP se vor efectua in orice service autorizat RAR. Termenul de prestare : Programarea unui autovehicul pentru operațiuni în service se va efectua în maxim: -Pentru revizii și inspecții tehnice periodice: maxim 72 de ore din momentul solicitarii Autoritatii Contractante; -Pentru diagnoză și verificari tehnice aleatorii: maxim 48 de ore din momentul solicitarii Autorității Contractante; Timpii alocați constatărilor tehnice vor fi de maxim: - Pentru diagnoză si verificări la rampă: 6 ore din momentul intrării auto în service; - Pentru constatările care necesită demontări: 48 de ore din momentul în care achizitorul predă autovehiculul în service. În cazuri justificate, cu acordul responsabilului de contract din partea achizitorului, timpul de constatare se poate mări. - Pentru elaborarea și transmiterea către achizitor a devizelor estimative: 24 ore de la finalizarea constatăriilor. Timpul de execuție al lucrărilor pentru reviziile tehnice și operațiunile cu grad redus de complexitate (înlocuit acumulatori, becuri, siguranțe, etc.): a. cu piesele de schimb aflate în stocul prestatorului vor avea o durată de maxim 6 ore, b. cu piese de schimb care lipsesc din stocul prestatorului și sunt aduse pe comandă de la furnizori dedicați vor avea o durată de maxim 48 ore, termen ce poate fi prelungit în funcție de disponibilitatea pieselor la furnizor; Timpul de execuție al lucrărilor pentru reparatiile curente, neplanificate sau accidentale cu remedierea integrală a defecțiunilor: a. cu piese de schimb aflate în stocul prestatorului vor avea o durată de maxim 3 zile lucrătoare; b. cu piese de schimb care lipsesc din stocul prestatorului vor avea o durată de maxim 5 zile lucrătoare; Notă: Termenele se calculează de la data acceptării devizul de reparații de către autoritatea contractantă. În cazuri justificate, cu acordul responsabilului de contract din partea achizitorului, timpii poate fi prelungit. Nerespectarea termenului de remediere al defecțiunilor declarat în ofertă dă dreptul Autorității Contractante la rezilierea contractului, după efectuarea a 3 notificări asupra modului de derulare a contractului. Platile, ca obligatii ale entitatii contractante si care reprezinta contravaloarea serviciilor admise prin receptia lor, se vor executa, in baza facturilor emise de prestator, prin virament bancar cu OP, in contul declarat de acesta, in maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative. Entitatea contractanta nu acorda un avans. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari – in a 4 -a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Firma castigatoare: TERRA GAZ CONSTRUCT Otopeni judetul Ilfov

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2023-09-19 13:05:21