• Bine ai venit!

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino achizitioneaza FIRE DE SUTURA

FIRE DE SUTURA conform caietului de sarcini. Ofertanții pot solicita clarificări cu cel putin 6 zile inainte de termenul limnita de depunere a ofertelor. Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați in a 3-a zi inaite de termenul limita de depunere a ofertei. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Beneficiar: Sediul spitalului.
Descriere: Fire de sutura cu ac.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: NAFKA GRUP Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 149805.00 Lei

Data acordare: 2023-09-12 08:32:58