• Bine ai venit!

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ achizitioneaza Oxigen medicinal lichefiat

Oxigen medicinal lichefiat Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea maxima estimata pe contract subsecvent se regaseste in sectiunea II.2 Lista de loturi. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5
Descriere: Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte. Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 48000 Ron
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5
Descriere: Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte. Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 54000 Ron
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat