• Bine ai venit!

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU achizitioneaza FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE

Achizitie medicamente pe loturi, grupate pe coduri CPV, conform caietului de sarcini. Contractul se va derula pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii pana la data de 30.04.2022 conform art.165 din H.G.395/2016. Suplimentarea cantitatii se va face in functie de resursele financiare alocate cu aceasata destinatie si necesitatile spitalului. VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele , respectiv suma de 445103,58 RON fara TVA - reprezinta valoarea minima estimata aferenta cantitatii minime de produse ce se vor achizitiona pana la data de 31.12.2021 VALOAREA MAXIMA ESTIMATA aferenta cantitatii maxime, respectiv suma de 724666.10RON fara TVA , reprezinta valoarea globala inclusiv valoarea posibilei suplimentari pana la 30.04.2022. Conform prevederilor art.1276 din Codul Civil : ”Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunuta unilateral prezentul contract, printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data la care incheierii contractelor subsecvente, acordurilor-cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii.In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului contract.” NOTA : Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare în a 2-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform O.U.G. nr. 107/2017. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3 zile.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: GLUCOSUM 5% FL 250ML SOL. PERF CANTITATE MINIMA 2500 FL CANTITATE MAXIMA 4100 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII ASPATOFORT SOL INJ FIOLA 10 ML CANTITATE MINIMA 2000 FIOLE CANTITATE MAXIMA 3300 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 3.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: THEOPHYLLINUM CAPSULA 200MG CANTITATE MINIMA 8000 CAPS CANTITATE MAXIMA 13000 CAPS
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 4.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM 160mcg/4,5mcg PULBERE DE INHALAT CANTITATE MINIMA 100 FL CANTITATE MAXIMA 165 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 5.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: MANNITOLUM SOL PERF 20%, FL 250ML CANTITATE MINIMA 30 FL CANTITATE MAXIMA 50 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 6.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: SALMETEROLUM + FLUTICASONUM 50mcg/500mcg PULBERE DE INHALAT CANTITATE MINIMA 250 FL CANTITATE MAXIMA 400 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 7.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: CIPROFLOXACINUM SOL.INJ 10MG/ML FIOLA CANTITATE MINIMA 50 FIOLE CANTITATE MAXIMA 80 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 8.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: NATRII CHLORIDUM SOL PREF 0.9G/100ML FL 250 ML CANTITATE MINIMA1000 FL CANTITATE MAXIMA 1650 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 9.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII ARGININA - SORBITOL SOL PERF 25MG/ML FL CANTITATE MINIMA 700 FL CANTITATE MAXIMA 1100 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 10.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: NATRII CHLORIDUM SOL PREF 0.9G/100ML FL 100 ML CANTITATE MINIMA 4000 FL CANTITATE MAXIMA 6500 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 11.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: NADROPARINUM SOL INJ 5700UI/0.6ML SERINGA PREUMPLUTA CANTITATE MINIMA 1000 SERINGI PREUMPLUTE CANTITATE MAXIMA 1650 SERINGI PREUMPLUTE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 12.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: DROTAVERINUM COMPRIMAT 80 MG CANTITATE MINIMA 2000 CPR CANTITATE MAXIMA 3300CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 13.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII SOLUTIE RINGER SOL PERF FL X 250 ML CANTITATE MINIMA 100 FL CANTITATE MAXIMA 165 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Anulat

Lotul 14.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: VANCOMYCINUM PULB PT SOL INJ /PERF 500MG FLACON CANTITATE MINIMA 100 FL CANTITATE MAXIMA 165 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 15.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: BROMHEXINUM COMPRIMATE 8 MG CANTITATE MINIMA 21000 CPR CANTITATE MAXIMA 35000 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 16.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: CIPROFLOXACINUM COMPR.FILM 500 MG CANTITATE MINIMA 2000 CPR FILM CANTITATE MAXIMA 3200 CPR FILM
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 17.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: GENTAMICINUM SOL INJ 80MG/2ML CANTITATE MINIMA 500 FIOLE CANTITATE MAXIMA 800 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 18.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: PARACETAMOLUM CPR 500 MG CANTITATE MINIMA 7000 CPR CANTITATE MAXIMA 11500 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 19.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: METAMIZOLUM NATRIUM CPR. 500 MG CANTITATE MINIMA 4000 CPR CANTITATE MAXIMA 6500 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 20.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: PANTOPRAZOLUM COMPRIMAT FILMAT 20 MG CANTITATE MINIMA 5000 CPR FILM CANTITATE MAXIMA 8300 CPR FILM
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 21.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: CEFOTAXIMUM PULB PT SOL INJ /PERF 1 G FLACON CANTITATE MINIMA 200 FL CANTITATE MAXIMA 320 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 22.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: AMPICILINUM +SULBACTAM PUL PT SOL INJ /PERF 1000MG/500MG FL CANTITATE MINIMA 600 FL CANTITATE MAXIMA 1000 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 23.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COLISTINUM PULB PT SOL INJ /PERF 1000000UI FLACON CANTITATE MINIMA 30 FL CANTITATE MAXIMA 50 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 24.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: CEFTAZIDIMUM PULB PT SOL INJ/PERF 1 G CANTITATE MINIMA 600 FL CANTITATE MAXIMA 1000 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 25.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: AMOXICILLINUM , CAPSULA 500MG CANTITATE MINIMA 10000 CAPSULE CANTITATE MAXIMA 16500 CAPSULE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 26.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: GLUCOSUM SOL PREF 10% FL 500ML CANTITATE MINIMA 50 CANTITATE MAXIMA 80
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 27.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: GLUCOSUM 3300MG/ML SOL INJ , FIOLA CANTITATE MINIMA 60 FIOLE CANTITATE MAXIMA 100 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 28.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: LEVOFLOXACINUM COMPR. FILM 500 MG CANTITATE MINIMA 3000 COMPR FILM CANTITATE MAXINA 5000 COMPR. FILM
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 29.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII INDACATEROL + GLICOPIRONIU pulbere de inhalat 85MCG/43MCG CAPSULA CANTITATE MINIMA 800 CAPSULE CANTITATE MAXIMA 1300 CAPS
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 30.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: ACIDUM ACETILSALICILICUM COMPRIMAT 100MG CANTITATE MINIMA 3000 CPR CANTITATE MAXIMA 5000 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 31.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM COMPRIMAT FILMAT 875MG/125MG CANTITATE MINIMA 7000 CPR FILM CANTITATE MAXIMA 11500 CPR FILM
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 32.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: SULFAMETHAXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM COMPRIMAT 480MG CANTITATE MINIMA 3000 CPR CANTITATE MAXIMA 5000 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 33.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: DEXKETOPROFENUM COMPRIMAT 25 MG CANTITATE MINIMA 5000 CPR CANTITATE MAXIMA 8300 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 34.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: TIOTROPIUM pulbere de inhalat 10 MCG CAPSULA CANTITATE MINIMA 4000 CAPS CANTITATE MAXIMA 6500 CAPS
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 35.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: SALBUTAMOLUM susupensie presurizata 100mcg flacon CANTITATE MINIMA 350 FL CANTITATE MAXIMA 580FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 36.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: CLARITHROMYCINUM COMPR. FILM 500MG CANTITATE MINIMA 2000 COMPR FILM CANTITATE MAXIMA 3200 COMPR. FILM
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 37.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: LIDOCAINUM SOL INJ 20MG/ML FIOLA X 2 ML CANTITATE MINIMA 300 FIOLE CANTITATE MAXIMA 500 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 38.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: SILIBINUM COMPRIMAT 150 MG CANTITATE MINIMA 25000 CPR CANTITATE MAXIMA 41000 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 39.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: CODEINUM COMPRIMAT 15 MG CANTITATE MINIMA 10000 CPR CANTITATE MAXIMA 16500 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 40.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: PYRIDOXINUM SOL INJ 50 MG FIOLA X 2 ML CANTITATE MINIMA 3500 FIOLE CANTITATE MAXIMA 5800 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 41.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII CARBONAT DE CALCIU/CARBONAT DE MAGNEZIU/TRISILICAT DE MAGNEZIU COMPRIMAT MASTICABIL CANTITATE MINIMA 2000 CPR MASTICABIL CANTITATE MAXIMA 3300 CPR MASTICABIL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 42.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: THIAMINUM SOL INJ 100 MG FIOLA CANTITATE MINIMA 2000 FIOLE CANTITATE MAXIMA 3300 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 43.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: ENALAPRILUM COMPRIMATE 10 MG CANTITATE MINIMA 2000 CPR CANTITATE MAXIMA 3300 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 44.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII CEFOPERAZONUM +SULBACTAM PULB PT SOL INJ /PERF 1000MG/1000MG FLACON CANTITATE MINIMA 2500 FL CANTITATE MAXIMA 4000 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 45.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: DOXYCYCLINUM 100 MG CAPSULA CANTITATE MINIMA 500 CPS CANTITATE MAXIMA 800 CPS
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 46.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: NYSTATINUM COMP FILM 500000UI CANTITATE MINIMA 1500 CPR FILM CANTITATE MAXIMA 2500 CPR FILM
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 47.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: OXACILLINUM CAPSULA 500MG CANTITATE MINIMA 500 CAPSULE CANTITATE MAXIMA 800 CAPSULE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 48.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: BENZYLPENICILLINUM PULB.PT SOL INJ/PERF 1000000UI FLACON CANTITATE MINIMA 1000 FLACOANE CANTITATE MAXIMA 1650 FLACOANE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 49.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: LIDOCAINUM 1% SOL INJ FIOLA X 10ML CANTITATE MINIMA 300 FIOLE CANTITATE MAXIMA 500 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 50.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII PIAFEN COMPRIMAT 500 MG CANTITATE MINIMA 3000 CPR CANTITATE MAXIMA 5000 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 51.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: METAMIZOLUM NATRIUM SOL INJ 1G/ML , FIOLA 2ML CANTITATE MINIMA 2000 FIOLE CANTITATE MAXIMA 3300 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 52.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM 100mcg/6mcg SUSPENSIE PRESURIZATA CANTITATEA MINIMA 30 FL CANTITATE MAXIMA 50 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 53.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: CEFTRIAXONUM PULB.PT SOL INJ /PERF 1 G CANTITATE MINIMA 8000 FL CANTITATE MAXIMA 13000 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 54.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: SALMETEROLUM + FLUTICASONUM 50mcg/250mcg pulbere de inhalat CANTITATE MINIMA 200 FL CANTITATE MAXIMA 320 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 55.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: FAMOTIDINUM COMPRIMAT 20 MG CANTITATE MINIMA 20000 CPR CANTITATE MAXIMA 33000 CPR
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 56.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: MEROPENEMUM PULBERE PT SOL INJ/PERF 1000MG. FLACON CANTITATE MINIMA 600 FLACOANE CANTITATE MAXIMA 1000 FLACOANE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 57.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: ACIDUM ASCORBICUM SOL INJ 750 MG FIOLA X 5ML CANTITATE MINIMA 1500 FIOLE CANTITATE MAXIMA 2500 FIOLE
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

Lotul 58.
Beneficiar: FARMACIA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU , JUDETUL GORJ
Descriere: COMBINATII BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM 320mcg/9mcg CANTITATEA MINIMA 200 FL CANTITATE MAXIMA 320 FL
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit