• Bine ai venit!

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca achizitioneaza Echipament registratura electronica

Echipament registratura electronica in configuratia si cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. NOTA : Potrivit prevederilor art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 5 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 2 zile.

Licitatie cu loturi:

Lotul 1.
Beneficiar: Cluj Napoca, calea Manastur nr.3-5
Descriere: Scanner conform specificatiilor tehnice Lot 3 - 1 bucata
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Lotul 2.
Beneficiar: Cluj Napoca, Calea Manastur nr.3-5
Descriere: Server, memorie si sursa de alimentare conform specificatiilor tehnice Lot 1 - 1 pachet
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat

Lotul 3.
Beneficiar: Cluj Napoca, Calea Manastur nr.3-5
Descriere: Sistem Desktop PC cu monitor conform specificatiilor tehnice Lot 2 - 1 bucata
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Anulat