• Bine ai venit!

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV achizitioneaza Drept de utilizare si mentenanta abonament pachet software academic Mathlab sau similar

Drept de utilizare si mentenanta abonament pachet software academic Mathlab sau similar, conform descriere caiet sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3 zile. Termenul in care autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 2 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor

Beneficiar: Brasov Universitatea Transilvania Brasov
Descriere: Mentenanța, drept de utilizare, abonament pachet academic Matlab ( sau similar) Platforma software pentru proiectare, programare si simulare formata din componente functionale care sa permita efectuarea de calcule numerice si simbolice specifice domeniului stiinelor ingineresti (tip MATLAB sau echivalent), precum si pe modelarea si simularea sistemelor dinamice de tip general (prin implementarea schemelor bloc tip Simulink sau echivalent) sau a sistemelor fizice particulare (prin implementarea schemelor funcţionale tip Simscape sau echivalent). Chei de licentiere ce asigura drept de utilizare, mentenanta si update pachet academic platforma software Matlab (sau echivalent), pe o perioada de 3 ani, pentru toti studentii eligibili, toate cadrele didactice si cercetatorii, in baza conturilor instituționale UNITBV, atât de pe computerele din cadrul universitatii cat si pe cele personale, inclusiv dispozitive mobile de tip telefon mobil si tableta. Acord cadru pe trei ani; Fara reluare competitie Formularul de oferta va contine preturile ferme in lei pe toti cei trei ani. In SEAP se va incarca valoarea totala in lei fara TVA. Formula de calcul pentru ajustarea pretului contractului de Mentenanta, drept de utilizare, abonament pachet academic Matlab este: Pi_ajustat = Ei/El x Pi_oferta, unde Pi_ajustat - pretul ajustat actualizat al contractuluipentru anul i=2 si 3 El - rata de curs de schimb valutar leu/euro valabil la data de 14.06.2021 (publicat de BNR la data de 15.06.2021) Ei - rata de curs de schimb valutar la data la care este emisa factura (publicat de BNR in ziua anterioara emiterii facturii) in anii i=2 si 3 Pi_oferta - pretul din oferta pentru anul i. ( anul 2 respectiv anul 3) Ofertantul va prezenta pretul in RON, utilizand rata de curs de schimb valutar din data de 14.062021, specifcand pretul in RON Pi_oferta din fiecare an, urmand ca pentru anii i=2 si 3 acest pret sa fie ajustat, in momentul facturarii, conform formulei propuse mai sus.
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Alte fonduri
Stare: Atribuit

Firma castigatoare: ELSIX Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 0.00 Lei

Data acordare: 2021-07-12 15:24:15